[ Annons ]

Operabyggnaden i Stockholm. Foto: Shutterstock
Publicerat 22 juni, 2023

Ny förstudie görs för renovering av operan

Regeringen har gett Statens fastighetsverk i uppdrag att genomföra en förstudie för en renovering av Operabyggnaden i Stockholm.

Renoveringen och ombyggnaden av Operabyggnaden vid Gustav Adolfs torg i Stockholm började utredas redan 2013. Sedan dess har ärendet stötts och blötts i olika instanser och under olika regeringar.

Det bristande underhållet av operabyggnaden har skapat tilltagande problem för personalen, för publiken och för svensk opera- och balettkonst. Nyligen fick en föreställning på operans andra scen Rotundan, som ligger ovanpå Café Opera, ställas in på grund av att ljudet från nattklubben läckte in för mycket.

[ Annons ]

Två tidigare renoveringsförslag har ratats av regeringen, som nu har beslutat att medge att Statens fastighetsverk får genomföra en förstudie för en renovering av byggnaden.

– Det känns oerhört bra och angeläget att regeringen sätter ner foten för en investering i Sveriges nationalscen för opera och balett. Operabyggnaden i Stockholm är ett värdefullt kulturarv som är i stort behov av renovering, både för att bevara byggnaden för framtida generationer, och med målsättningen att verksamheten ska kunna bedrivas där – i dag och för lång tid framåt, säger kulturminister Parisa Liljestrand i en kommentar.

Förstudien, som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2024, ska utgöra underlag för projektering och beskriva förutsättningarna för en kommande renovering. Synpunkter ska inhämtas från berörda aktörer, där särskild hänsyn ska tas till Kungliga Operans synpunkter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]