[ Annons ]

Förra veckan togs det formella beslutet och där med är parkeringsnormen ett minne blott i Stockholm stad. Istället förtydligas ett redan använt arbetsätt med projektspecifika och gröna p-tal.
Publicerat 15 juni, 2015

Nu överger Stockholm stad parkeringsnormen

Förra veckan togs det formella beslutet och där med är parkeringsnormen ett minne blott i Stockholm stad. Istället förtydligas ett redan använt arbetsätt med projektspecifika och gröna p-tal.

Nu är nya riktlinjer på plats efter att Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stads tagit det formella beslutet förra veckan.

[ Annons ]

De nya riktlinjerna innebär att dagens informella arbetssätt med flexibla, projektspecifika och gröna p-tal förtydligas. Fastighetsägarna Stockholm välkomnar den nya modellen som, enligt dem, är enkel och tydlig, där p-talet fastställs i dialog mellan kommun och byggherre.
– En bra och transparent modell för p-tal skapar bättre förutsättningar för ett stadsbyggande som ligger i tiden, säger Helena Olsson, näringspolitisk analytiker Fastighetsägarna Stockholm. För byggherrar betyder det mycket att parkeringen passar profilen för det enskilda projektet och att kommunen visar lyhördhet för detta.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]