Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Orlando G Boström.
Publicerat 20 april, 2020

Många frågetecken om regeringens hyresstöd

Många frågor som det ännu inte finns svar på. Så sammanfattar Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, det juridiska läget kring regeringens hyresstöd till lokalhyresgäster som i dagsläget omfattar fem miljarder kronor.

– Vi har fått mängder av frågor från medlemmar efter att regeringen offentliggjorde stödförordningen i fredags. Många hyresvärdar vill använda sig av stödet för att underlätta för sina lokalhyresgäster men det är fortfarande stora oklarheter med hur villkoren för stödet ska tolkas och tillämpas. Några av de vanligaste frågorna är följande, säger Marie Öhrström.

Frågorna som kommer är bland annat:

[ Annons ]

  • Måste hyresrabatten avse samtliga månader under kvartal två eller kan man bevilja rabatt för enstaka månad under perioden?
  • Ifall beloppsbegränsningen om 800 000 euro per hyresgäst avser per aktiebolag eller per koncern?
  • Om det är möjligt att bevilja även andra ekonomiska lättnader för hyresgästen för samma period som hyresrabatten avser?
  • Kan stöd utges för moms i den mån uthyrningen är momspliktig?
    Kommer stöd beviljas om hyresgästen går i konkurs eller ansöker om rekonstruktion under kvartal två?

Marie Öhrström konstaterar att förordningstexten  än så länge inte ger några svar på dessa frågor.

– Vi jobbar i dagsläget med att etablera bra samarbeten med Boverket, som kommer ta fram tillämpningsföreskrifter och ansökningsformulär, samt med Länsstyrelsen, som kommer göra den juridiska prövningen av en stödansökan. Det är viktigt att myndigheterna nu snabbt kommer ut med klargörande information så att hyresvärdar har möjlighet att träffa överenskommelser om hyresrabatter enligt förordningen, säger Marie Öhrström

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]