Avfall Sveriges vd Tony Clark tycker att Åsa Domeij har ett ensidigt perspektiv i frågan om frival. Foto: Rosie Alm
Publicerat 7 oktober, 2021

”Man kan locka oseriösa aktörer”

Beslutet om frival för hantering av avfall närmar sig. Tony Clark, vd för branschorganisation Avfall Sverige, går ut hårt mot frivalsutredningens förslag.

Just nu ligger frivalsutredningen på miljödepartementets bord. Remisstiden gick ut vid månadsskiftet. Intervjuad i Fastighetstidningen berättade Axfoods miljöchef Åsa Domeij nyligen varför hon anser det viktigt att frivalsutredningens förslag blir verklighet. Idag hanteras merparten av företags hushållslika avfall kommunalt. Om frivalsutredningens förslag blir verklighet ges företagen möjlighet att anlita andra entreprenörer. Åsa Domeij menar att det medför både miljömässiga vinster och mindre krångel. Nu svarar kommunernas branschorganisation Avfall Sveriges vd Tony Clark att det här är ett ensidigt perspektiv.

– Hon uttrycker ett näringslivsperspektiv och det är inte så konstigt för hon representerar näringslivssidan. Kommunsidan skiljer sig en del från det här. Vår utgångspunkt är att vi inte ser några miljövinster med ett frival, istället så ser vi en risk för fler transporter. Mycket av frivalsutredningen saknar analys gällande miljökonsekvenser, säger Tony Clark.

[ Annons ]

I Fastighetstidningens intervju sa Åsa Domeij också att möjligheten till frival kan ge företag en bättre kontroll över avfallet som hämtas, och att ett kommunalt monopol riskerar att göra avfallshanteringen dyrare för företag. Även här är Avfall Sveriges vd Tony Clark kritisk.

– Kommunerna har inget vinstintresse och konkurrerar inte med pris, vilket privata aktörer gör i större utsträckning. Det är en affär för dem och det är inte säkert att miljönyttan alltid kommer i första hand. Men det är vår utgångspunkt, vi har ett miljö- och hälsoskyddsansvar. Det vore intressant att veta vad Domeij menar med att kontrollen skulle öka, för det finns ingen konsekvensanalys som visar det i den här utredningen, säger Tony Clark.

Finns det inget värde med prispressande konkurrens?

– Det finns redan! Kommunerna handlar upp enligt lagen om offentlig upphandling. Två tredjedelar av insamlingen av det kommunala avfallet är upphandlat av privata aktörer. Men man måste komma ihåg varför kommunerna fick det lagstadgade ansvaret att ta hand om hushållsavfall, man fick det av hälso- och miljöskäl. De skälen syns inte mycket i den här utredningen. Det är ingen slump att den här frågan har utretts fyra gånger och det inte har lett till något, den hamnar bara i byrålådan.

Den 1 oktober var sista dagen för att lämna remissvar till miljödepartementet gällande frivalsutredningen. Bland andra Konkurrensverket och Naturvårdsverket ställer sig bakom förslaget. Avfall Sverige ser däremot risker.

– Man kan locka oseriösa aktörer till branschen. Här ser vi en stor risk, vi har sett problem med skandaler som har briserat inom verksamheter där det redan finns frival, som historien med Botkyrka kommun och Think Pink. Avfall har dumpats på ett olagligt och miljöfarligt sätt och slutnotan landar hos skattebetalarna. För att undvika oseriösa aktörer har utredarna pekat mot att tillsynen ska utökas, men det leder också till ökade samhällskostnader, säger Tony Clark.

För en tid sedan ändrades begreppet ”hushållsavfall” i lagstiftningen till EU-begreppet ”kommunalt avfall”. Nyligen presenterade Naturvårdsverket vägledning för hur det nya begreppet ”kommunalt avfall” ska tolkas. De menar att det i princip inte ska ändra ansvaret för avfallshanteringen. Men enligt Avfall Sverige kan de komma att få ta en större del av hanteringen, till exempel avfall från detaljhandel och livsmedelsbutiker som ”liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning”. Därför har de lämnat in ett remissvar där de säger nej till frival, men vill ha en bättre definition av vad som är kommunalt avfall.

– Vi har inget intresse från kommunal sida att utvidga det ansvaret. Kommunerna har generellt ingen infrastruktur för det eftersom vi under de senaste tio åren inte har haft det ansvaret. Så mitt i den här frivalsutredningen kommer hela den här diskussionen också upp. Jag tror inte att vi står långt ifrån varandra i den frågan. Vi har i vårt svar lyft frågan att istället för att förespråka frival lyfta på ansvaret, säger Tony Clark.

Läs intervjun med Åsa Domeij här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]