LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson Foto: Fredrik Hjerling
Publicerat 4 september, 2019

LO-förslag i strid med EU-rätten

Statligt byggbolag och subventionerade hyror inom allmännyttan. Det är förslagen från LO för att förbättra bostadsmarknaden. ”Sannolikt oförenligt med dagens lagstiftning”, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, på Fastighetsägarna..

LO och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson anser att marknadsekonomin inte fungerar för att få bukt med bostadsbristen. I ett program som LO tagit fram föreslår man därför ett antal åtgärder som förbundet anser ska få fart på byggandet och skapa det man kallar en jämlik bostadsmarknad.

[ Annons ]

De tre åtgärderna är:

  • Inför ett allmännyttigt statligt byggbolag. Det bidrar till lägre byggkostnader genom ökad konkurrens. Byggbolaget skulle också kunna bygga bostäder som privata aktörer idag inte vill bygga och som fler människor har råd att efterfråga. Samtidigt bör även kommunernas bostadsbolag användas för att bygga mer.
  • För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Det är också en förutsättning för att bostadsmarknaden ska bli mer jämlik, så att även vanligt folk har råd att bo. Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier.
  • Genomför blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser. Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villkor och bostadsrätter.

I en intervju med DN säger även Karl-Petter Thorwaldsson att fastighetsskatt bör införas och kanske det mest kontroversiella för privata fastighetsägare; att allmännyttiga bostadsbolag ska kunna använda överskott från det äldre beståndet till att subventionera hyror för nyproduktion. Något som får Martin Lindvall att fundera över om LO är insatta i Allbolagen och hur regelsystemet ser ut inom EU.

– Allmännyttiga bolag gör nog redan vad de kan för att inom lagens ramar få ihop sina kalkyler. Medvetet olönsamma investeringar är inte tillåtna.  Och om LO önskar att offentliga medel används för att sänka hyror i allmännyttiga bostäder krockar de med statsstödsreglerna. Det skulle vi naturligtvis agera mot för att värna konkurrensneutraliteten.

– Om LO är angelägna om att subventionera hyror i just allmännyttan är det förstås möjligt, men då medverkar de till att omvandla allmännyttan till just den social housing de tar avstånd ifrån. Det vore en olycklig utveckling och jag ser inte att någon i dag skulle ställa sig bakom en sådan idé. säger Martin Lindvall.

På LO:s hemsida finns inte skrivningen med subventionerade hyror med och vi har under dagen genom presstjänsten på LO sökt någon som kan förklara om detta är deras förslag. I skrivandes stund har ingen ansvarig på LO hört av sig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]