[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 27 september, 2022

Kritiserad standard läggs nu på is

Arbetet att ta fram en ny standard för bostadsutformning har lagts ner efter den massiva kritik som det ursprungliga förslaget väckt.

Det förslag till omarbetad standard ”SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått” som var ute på remiss våren 2019 mötte omfattande kritik från bland annat Fastighetsägarna och Byggföretagen. Framförallt såg man  stora problem i ambitionen att anpassa bostadsytorna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket skulle innebära krav på större bostäder. 

Svenska institutet för standarder, SIS, tog till sig av kritiken och utlovade en ny remissrunda. Men nu har arbetet lagts ner helt efter beslut av experterna i arbetsgruppen.

[ Annons ]

– Det händer ibland att arbetet inte går framåt. Jag tror det är bra att de har tagit en paus, men förr eller senare måste de nog ta nya tag. Om det bara behövs lite tid eller om det kanske krävs några nya ansikten i gruppen är svårt att veta, säger Nina Schröder, sektionschef på SIS.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, har länge varit kritisk till hur processen i detta standardiseringsarbete gått till. Han menade att det var fel att förslaget skickats ut på remiss trots att konsensus inom kommittén inte uppnåtts. Därför ser han dagens besked som både väntat och nödvändigt.

– Redan på ett tidigt stadium stod det klart att varken myndigheter eller bransch såg att de föreslagna ökade måtten kunde motiveras. Personligen kan jag undra varför beslutet dragit ut på tiden och jag bekymras över att SIS inte tidigt kontrollerade representativitet, relevans och acceptans för förslaget. Förhållningssättet ökar risken för att fler obalanserade förslag läggs fram och i förlängningen riskerar förtroendet för standardiseringen att urholkas, säger Rikard Silverfur.

Beslutet är alltså inte taget av SIS på egen hand. Deras roll i arbetet är att bidra med struktur i arbetat och därefter att paketera det som deltagarna kommit fram till så att det blir en fungerande standard.

– Jag tror SIS behöver tänka om och jobba närmare och förankra med de aktörer som påverkas av olika standardförslag, säger Rikard Silverfur. Det bör läggas till att det inte allt arbete inom den aktuella arbetsgruppen som lagts på is, utan enbart arbetet med att slå ihop standarderna för byggnadsutformning och funktionsplanering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]