[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 27 april, 2021

Kontorshyrorna stiger med ett levande gatuliv

Nytänk krävs för att hålla bottenplan vid liv, enligt en rapport från Fastighetsägarna Stockholm. En analys av Evidens visar också ett samband mellan hög omsättning i den urbana miljön och högre hyror områdets kontor. 

Gator med döda bottenplan är ofta en signal om att något inte står rätt till. Det skapar ödslighet och otrygghet, och även en känsla av att området blivit mindre attraktivt. Det är därför förstås av största vikt att hålla liv bottenplanen för såväl näringsidkare som fastighetsägare.

Tydligt bevis för vikten av levande och attraktiva bottenplan är siffror som analysföretaget Evidens tagit fram för Fastighetsägarna Stockholm. När de analyserade sambandet mellan hyresnivåer och omsättning för verksamheter inom urbana verksamheter för ett urval av kontorsområden i Stockholms stad visade det att kontorshyrorna ökar i takt med omsättningen i ett område. 

[ Annons ]

Ökar omsättningen i ett område med en miljard får det effekten av att hyrorna i kontorshusen går upp med 243 kronor per kvadrat visar Evidens siffror. Det finns även ett tydligt samband mellan företagens löneutbetalningar och de urbana verksamheternas omsättning i området. 

Eftersom hyresintäkter dessutom är direkt kopplade till fastigheters värde är de levande gatorna alltså en förutsättning för fortsatt höga fastighetsvärden. Sammantaget visar det betydelsen av levande bottenvåningar.

Men hur ska då branschen motverka de senaste årens minskade butikshandel till följd av förflyttningen till e-handel? Något som accentuerats under pandemin.

– Vi måste ha ett bredare perspektiv med en stadslivspolicy istället för en

handelspolicy, menar Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och en av författarna till rapporten ”Levande bottenvåningar – dröm och realitet”.

Konkret handlar det om att hitta lösningar som knyter an till områdets behov och kultur. Och att vara innovativ. Som Vasakronan gjort i Malmö där en del av handelsområdet Södertull fick vakanser och man då tog fram koncept Beyond Us. Mindre aktörer och varumärken får nu chansen att synas i det man kan kalla en exponeringstjänst. Det tillsammans med paketutlämning, ett kafé och coworkingplatser. 

– En vakans är också ett tillfälle för utveckling, påpekar Helena Olsson och lyfter fram flexibilitet som ledordet för utvecklingen.

Rapporten visar på verksamheter som redan gjort sitt intåg, bland annat: frisörer, second hand, co-working, konferenslokaler och dataspelhallar. Andra verksamheter som kan bli mer intressanta är:  

Hälsa, vård och omsorg vårdcentraler, mödravård, barnavård, läkarmottagningar, ungdomsmottagningar, familjecentraler, kuratorer och psykologer. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hälsorådvigning. Familjedaghem, öppna förskolor, förskolor. 

Utbildning och lärande grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor, studieförbund, medborgarkontor, turistbyråer, företagsrådgivning. 

Mötesplatser träffpunkter för seniorer, daglig verksamhet, politiska grupper, trossamfund, fritidsgårdar, samlings- och konferenslokaler. 

”Social försäljning, delande, uthyrning och utlå- ning” butiker som drivs som sociala företag/kooperativ med verksamhetsidé att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden alternativt där betydande del av överskott går till goda ändamål. 

Kontorsverksamhet ideella föreningar, sociala företag och offentlig verksamhet tex hemtjänst, personlig assistans och socialtjänst; kontor, ombyte och rast. 

Produktion av kultur replokaler, musikstudios, konstnärsverkstäder och ateljéer, tidskriftsredaktioner, bokförlag, författare, översättare och arkitektfirmor. 

Konsumtion av kulturaktiviteter scener, museiverksamhet, gallerier och utställningshallar, biografer, bibliotek. 

Försäljning av kulturella artefakter Boklådor, antikvariat, skivbutiker, musikinstrument konstgallerier. 

Källa: Effektanalys av sociala och kulturella verksamheter i bottenplan – en idéskrift, Molnar och Tekie, 2018 

Läs rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]