Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd. Foto: Loke Roos
Publicerat 8 augusti, 2023

Konkurrensverket fortsätter utreda fjärrvärmebolags prishöjningar

Konkurrensverket har ålagt Eon att komma in med ytterligare uppgifter angående bolagets kraftiga höjning av fjärrvärmepriset i Skåne. Samtidigt har även Solör Bioenergi anmälts till myndigheten.

Det var i början av juli som Konkurrensverket meddelade att man inlett en fördjupad utredning av två fjärrvärmeföretag med anledning av deras prishöjning av leverans av fjärrvärme. Dels är det energijätten Eon som granskas, men även det i sammanhanget mindre Solör Bioenergi granskas för missbruk av sin dominerande ställning som fjärrvärmeleverantör i Falköpings kommun.

De många fjärrvärmekunder, för vilka utredningens utgång kan ha stor betydelse, får dock ge sig till tåls.  Den 14 juli skulle Eon lämnat in kompletterande uppgifter, men svar på det åläggandet har inte kommit in till verket, men väntas den 25 augusti, enligt Patrik Lundström, handläggare på Konkurrensverket.

[ Annons ]

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd, tror att Konkurrensverkets utredning kan får stor betydelse för den framtida energimarknaden.

– Vi välkomnar utredningen och ser att det potentiellt kan påverka hela fjärrvärmebranschen dess prissättning, säger Magnus Hulthe Andersson.

Som ett direkt resultat hoppas han att utredningen ska ha konkret påverkan på det pris Eons och Solörs kunder betalar. Men Magnus Hulthe Andersson tror också att det kan leda till en viktig principiell diskussion.

– I dagsläget finns hela 86 olika prissättningsmodeller. Där ser vi vikten av en ökad transparens genom att reducera antalet olika prissättningsmodeller. Det är i dag hopplöst för kunderna att följa hur prissättningen görs. Vi vill se mer överblickbara och jämförbara modeller, säger Magnus Hulthe Andersson.

Bakgrund till Konkurrensverkets granskningar är dels Fastighetsbolaget MKB som i december 2022 lämnade in en begäran till Konkurrensverket om att utreda Eon Sverige. Detta efter att bolaget meddelat att de med början 2023 skulle höja priset på fjärrvärme för kunderna i Malmö med 20 procent för företag och 13 procent för villor. En klart högre höjning än någon annanstans i landet.

En vecka efter MKB lämnat in ansökan till Konkurrensverket följde även även Fastighetsägarna Syd på med sin anmälan, medan Fastighetsägarna GFR och Falköpings Hyresbostäder stod bakom anmälan av Solör Bioenergi.

MKB (liksom många andra skånska fastighetsbolag) menar att Eon utnyttjar sitt monopol för att kraftigt höja fjärrvärmepriset, vilket drabbar fastighetsägare, hushåll och företag i Malmö. I mars meddelade Eon att man backat en smula; nu gällde istället 13 procent för flerfamiljshus och företagskunder i Malmö och Burlöv den 1 mars i år.

”Såväl höjningen som sänkningen känns godtycklig och kan inte motiveras på ett trovärdigt sätt. Det visar att Eon missbrukar sin monopolställning på fjärrvärmemarknaden”, sade då MKB:s vd Marie Thelander Dellhag till Dagens Industri.

Utredningen rullade vidare, och Konkurrensverket beslutade att ålägga Eon att tillhandahålla uppgifter och handlingar den 15 maj 2023. I början av juli meddelade Konkurrensverket att ärendet prioriterats för utredning, då det kan röra sig om ett eventuellt exploaterande missbruk av dominerande ställning genom överprissättning.

– Att Konkurrensverket valt att prioritera ett ärende för fortsatt utredning är inte ett ställningstagande till om en överträdelse av konkurrensreglerna ägt rum eller inte. Vi kan fortsatt inte heller uttala oss om de sakfrågor som inte klarlagts av utredningen, säger Patrik Lundström.

Generellt gäller att om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget, eller personer i företaget, drabbas av olika sorters sanktioner. Konkurrensverket kan även besluta att ett företag som bryter mot konkurrensreglerna ska betala en konkurrensskadeavgift, ett slags böter till staten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]