Kommunerna sänker sina markpriser allt mer

Med dämpad efterfrågan sänker kommuner markpriserna, samtidigt omvandlas fler bostadsrättsprojekt till hyresrätter.

Annons:

Annons:

Annons:


Färre bostadsrätter som istället blir hyreslägenheter räddar en del projekt runt om i landet, men det är inte bara bostadsutvecklare som förlorar pengar på omvandlingen och den allt mattare marknaden – det gör även kommunerna.

I Göteborg skulle 200 små lägenheter vid Carlandersplatsen skulle bli bostadsrätter men Wallenstam begärde att markanvisningen ändras så att alla kan bli hyresrätter. Fastighetsnämnden i Göteborgs stad har godkänt den nya planen och staden bedömer att förändringen gör att projektnetto blir cirka 60 miljoner kronor lägre än beräknat.

Även i Järfälla, norr om Stockholm, har kommunen fått justera ner sina kalkyler för projekt i Barkarbystaden. Den svalare marknaden innebär att två tredjedelar av 280 bostadsrätter som byggs av Brabo och Småa får göras om till hyresrätter om försäljningen går dåligt.

– I det sista kvarteret med mark som gick till rekordhögt pris har vi gjort en justering av avtalet så att delar kan upplåtas som hyresrätter. Hur mycket det i slutändan blir visar sig när bolagen börjar sälja sina lägenheter, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla

Markpriset i Barkarbystaden sattes 2016 till mellan 10 000 – 13 000 kronor/kvm. Men när marknaden bromsade in och efterfrågan sjönk fick nya avtal lägre priser. Under 2018 blev markpriset 7 000 kr per kvadratmeter. Man har samtidigt öppnat upp för att upp till 50 procent av lägenheterna kan bli hyresrätter i nästa etapp, markpriset är då 3 000 – 3 500 kronor/kvm.

I Stockholm stad har Exploateringskontoret fattat beslut att ge markanvisningar där priset sätts i framtiden – detta för att få fart på en trög marknad. Man gör bedömningen att priset på mark gått ner med cirka 10 procent sedan sommaren 2017.

Annons: