[ Annons ]

På grund av vikande bostadsrättsmarknad ändrades planerna för en del av Barkarbystaden i Järfälla. Av 280 bostadsrätter som ska byggas av Brabo och Småa kan två tredjedelar blir hyresrätter. Även markpriset för kommande projekt har sänkts. Visionsbild: Småa/Storesund Arkitekter.
Publicerat 21 mars, 2019

Kommunerna sänker sina markpriser allt mer

Med dämpad efterfrågan sänker kommuner markpriserna, samtidigt omvandlas fler bostadsrättsprojekt till hyresrätter.

Färre bostadsrätter som istället blir hyreslägenheter räddar en del projekt runt om i landet, men det är inte bara bostadsutvecklare som förlorar pengar på omvandlingen och den allt mattare marknaden – det gör även kommunerna.

[ Annons ]

I Göteborg skulle 200 små lägenheter vid Carlandersplatsen skulle bli bostadsrätter men Wallenstam begärde att markanvisningen ändras så att alla kan bli hyresrätter. Fastighetsnämnden i Göteborgs stad har godkänt den nya planen och staden bedömer att förändringen gör att projektnetto blir cirka 60 miljoner kronor lägre än beräknat.

Även i Järfälla, norr om Stockholm, har kommunen fått justera ner sina kalkyler för projekt i Barkarbystaden. Den svalare marknaden innebär att två tredjedelar av 280 bostadsrätter som byggs av Brabo och Småa får göras om till hyresrätter om försäljningen går dåligt.

– I det sista kvarteret med mark som gick till rekordhögt pris har vi gjort en justering av avtalet så att delar kan upplåtas som hyresrätter. Hur mycket det i slutändan blir visar sig när bolagen börjar sälja sina lägenheter, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla

Markpriset i Barkarbystaden sattes 2016 till mellan 10 000 – 13 000 kronor/kvm. Men när marknaden bromsade in och efterfrågan sjönk fick nya avtal lägre priser. Under 2018 blev markpriset 7 000 kr per kvadratmeter. Man har samtidigt öppnat upp för att upp till 50 procent av lägenheterna kan bli hyresrätter i nästa etapp, markpriset är då 3 000 – 3 500 kronor/kvm.

I Stockholm stad har Exploateringskontoret fattat beslut att ge markanvisningar där priset sätts i framtiden – detta för att få fart på en trög marknad. Man gör bedömningen att priset på mark gått ner med cirka 10 procent sedan sommaren 2017.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]