[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 8 april, 2022

Innovationsprojekt ska öka användandet av fastigheter

Byggnader kan användas i högre grad för att skapa både ekonomiska och miljömässiga vinster. Men trots tydliga fördelar så finns flera hinder kvar visar en ny rapport.

Multifunktionell design är ett begrepp som blir allt viktigare för framtidens fastigheter. Det visar innovationsprojektet Coinplace, som genomförts av Tyréns, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, med stöd av bland andra Energimyndigheten, RISE, samt de allmännyttiga bostadsbolagen i Strängnäs och Tyresö.

Utgångspunkten har varit att allt fler kontor underutnyttjas, vilket blivit extra tydligt under pandemin. Dessutom står till exempel skolbyggnader tomma under många lovveckor och helger. Projektet har tittat närmare på hur man kan bli bättre på att använda befintliga byggnader, samt att planera nybyggnation så att det snabbt och smidigt går att skifta användningsområde.

[ Annons ]

– Det finns stora vinster som hägrar om vi lyckas öka nyttjandet av Sveriges fastighetsbestånd – inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Att byggnader står oanvända innebär att de förbrukar energi till ingen nytta. Om de istället samnyttjas blir det totalaklimatavtrycket lägre ur ett samhällsperspektiv, berättar Madeleine Almqvist, uppdragsansvarig på Tyréns.

Förutom hållbarhetsaspekterna och att färre hus behöver byggas, så finns det ekonomiska incitament för fastighetsägare som erbjuder flexibla lösningar där fler kan samnyttja utrymmen. Nu arbetar Tyréns för fullt med att implementera de nya kunskaperna i verksamheten och för att kunna hjälpa kunder att bli bättre på samnyttjande.

Bland annat sker ett fortsatt samarbete med Strängnäs och Tyresös kommuner och allmännyttiga fastighetsbolag, som har flera planerade nyproduktioner med sikte på breddad användning av lokaler som skolor, förskolor och kommunhus.

Tre delar som har utvecklats i projektet:

  • Analys av kostnader och fördelar vid samnyttjande – minskar fastighetsägares osäkerhet inför beslut om samnyttjande av lokaler och visar på det långsiktiga värdet av samnyttjande. 
  • Gemensam målbild för samnyttjande – motverkar eventuella målkonflikter och utmaningar som samnyttjande kan innebära.
  • Optimering av lokaler – ett multidisciplinärt team ser till att lokalerna optimeras rent byggnadstekniskt, för en högre användningsgrad utifrån ett helhetsperspektiv.

Samtidigt så finns det tydliga utmaningar, både när det gäller själva investeringen och ur ett längre perspektiv. Därför behövs det mer fokus på samsyn och att representanter för de olika verksamheterna involveras i ett tidigt stadium i planeringen. Glöm inte heller bort att låta nuvarande hyresgäster vara delaktiga i processen, säger Madeleine Almqvist.

– Eftersom det här är ett helt nytt tankesätt när det gäller byggnation, så måste invanda beteenden förändras. Därför tror vi att det är viktigt med tydliga beslutsunderlag och att kunna visa på lyckade exempel. Inom projektet har vi också identifierat många indirekta incitament för samnyttjande, utöver de kanske mest uppenbara nyttan i form av hyresintäkter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]