[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 28 maj, 2019

HSB lanserar ny finansieringsmodell för unga

Unga får det allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför lanserar HSB en ny modell för bosparare upp till 30 år att finansiera och äga sin bostad – HSB Dela.

Men HSB Dela ska unga kunna köpa en nyproducerad bostadsrätt med lägre kapitalinsats.

[ Annons ]

HSB går då in som medfinansiär till köparen med 50 procent. Ett tidsbegränsat samägandeavtal på tio år ingås, men den boende kan när som helst efter tillträdet välja att sälja lägenheten, varpå även HSB:s andel säljs.

Den boende kan även köpa ut HSB, men först efter fem år.

– Med HSB Dela bryter vi ny mark för att hjälpa våra unga bosparare som i dagsläget vill men inte kan köpa sin första egna bostad. Satsningen ger dessutom större möjligheter att skapa ett bra startkapital för kommande bostadsbehov, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

HSB Dela kommer inledningsvis att testas på Lindholmskajen i Göteborg, där ett 20-tal mindre lägenheter i HSB:s bostadsrättsförening Blanka, kommer att erbjudas till försäljning inom ramen för satsningen. Fokus ligger på ettor och tvåor.

– Nu kommer vi att testa konceptet HSB Dela i brf Blanka i Göteborg, där vi har många lägenheter som är attraktiva för målgruppen. Därefter är tanken att vi utvärderar och finjusterar modellen innan vi sprider satsningen vidare till andra HSB-föreningar i landet, säger Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]