[ Annons ]

Katarina Skalare, hållbarhetschef, och Patrik Hall, vd på Heimstaden.
Publicerat 21 december, 2020

Heimstaden: EU:s nya taxonomi måste justeras

Heimstaden Bostad har lämnat remissvar till EU-kommissionen om utformningen av taxonomi. De menar att vissa punkter riskerar att ha en negativ effekt på miljön. 

Det är tydligt att EU kommissionens förslag på hur den nya gröna taxonomin ska utformas väckt ont blod i fastighetsbranschen. Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, har lämnat ett eget remissvar till EU-kommissionen. Där betonar bolaget att man stödjer ansatsen att styra investeringar inom fastighetssektorn till hållbara investeringar. Men man ifrågasätter hur detaljerna utformats.

– Vi uppmuntrar satsningen om att rikta fler investeringar till hållbara aktiviteter, som hållbart bolag tycker vi att det sänder rätt signaler. Men bedömningskriterierna i det här skedet är för obalanserade och kommer sannolikt att ha en negativ inverkan på miljöarbetet snarare än det motsatta, säger Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden.

[ Annons ]

Hon menar att fastighetssektorn är avgörande för att uppnå EU:s energi- och miljömål, men att taxonomin i sin nuvarande utformning riskerar att rikta investeringar fel. Problemet, som påpekats från flera håll, är att taxonomin för äldre befintligt bestånd kräver att byggnaderna ska ha energiklass A för att klassificeras som hållbara, vilket skulle utesluta stora delar av det befintliga fastighetsbeståndet från att klassificeras som hållbara investeringar.

– Taxonomin innebär i praktiken att befintligt fastighetsbestånd över hela Europa kommer att förpassas till sidlinjen och istället skapas det en situation där det kan bli mera fördelaktigt att riva existerande byggnader i förmån för nya, vilket vi menar är ohållbart ur ett klimat- och råvaruperspektiv, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden.

Från Heimstadens sida hoppas man att kommissionen ska backa tillbaka till ursprungsförslaget att tröskelvärdet sätts till topp 15 procent gällande energieffektivitet istället för EPC A samt använder separata kriterier för bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter givet byggnadernas olika karaktär. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]