[ Annons ]

Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige. Foto: Fastighetsägarna
Publicerat 20 juni, 2022

”Ge fastighetsägare effektiva juridiska verktyg”

Att göra det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster torde vara enkelt. Kriminella bostadshyresgäster är svårare av sociala skäl. Men det bör ändå utredas, menar Fastighetsägarnas chefsjurist Marie Öhrström.

I en stort uppslagen artikel berättar kriminalreportern  Lasse Wierup i Dagens Industri hur kriminella grupperingar använder bostäder och lokaler som bas för sin verksamhet. I texten ges flera exempel på hur både fastighetsägare och samhälle står närmast handfallna.

Dagens Industri drar slutsatsen att det för fastighetsägare under gällande lagstiftning är ytterst svårt att driva ett avhysningsärende där kriminella är inblandade.

[ Annons ]

Hyreslagen uppdaterades på 1980-talet för att möta ökande problem kring koppleri, illegalt spel och knarklangning. Men sedan dess har ingenting skett, det samtidigt som de kriminella nätverken flyttat fram sina positioner. Dagens Industri beskriver regeringen som ytterst passiva. Att göra det lättare att vräka vid kriminell verksamhet fanns med i direktivet till utredningen Stärkt ställning för hyresgäster. Dock menade utredaren, riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP), i sitt förslag att det inte främst inte handlade om en hyresrättslig fråga. Något skarpt förslag presenterades alltså inte då.

Lasse Wierup beskrivning av frågans ställning i dagspolitiken andas närmast uppgivenhet:

”Den plötsligt uppflammande regeringskrisen är över och nu väntar den politiska vardagen för mannen med makten över lagstiftningsarbetet. Så vad händer i den fråga som är så viktig för fastighetsägarna? Tänker Morgan Johansson och regeringen till sist ge dem rätt att vräka de gängkriminella? Nej, frågan verkar inte vara aktuell.”

Fastighetsägarnas chefsjurist Marie Öhrström håller med om att politiken länge varit alltför passiv. Samtidigt betonar hon att frågan är komplex, fast bara delvis.

– Jag tror inte att det egentligen finns några lagtekniska problem med lagskärpningar mot kriminella lokalhyresgäster. Morgan Johansson har sagt till mig att de ska tillsätta en utredning. Det har nog bara inte prioriterats, säger Marie Öhrström.

För bostadshyresgäster, där det finns ett socialt skydd att ta hänsyn till, är det betydligt mer komplext. Men Marie Öhrström menar att frågan ändå bör utredas.

För att komma tillrätta med kriminella lokalhyresgäster har fastighetsägarna pekat på en rad lagändringar som man menar torde vara relativt okomplicerade att genomföra. I en skrivelse till Justitiedepartementet daterad oktober 2021 radar Marie Öhrström en rad faktorer hon menar gör det svårt för fastighetsägare att agera:

• Skadestånd, om det visar sig att det inte finns laglig grund att säga upp en lokalhyresgäst, kan uppgår till mångmiljonbelopp. Det innebär en alltför stor ekonomisk risk för en hyresvärd att inleda en uppsägningsprocess.

• Enligt nuvarande lagsstiftning har hyresvärden ett straffrättsligt ansvar för vissa typer av verksamheter som bedrivs i lokalen. Sedan 2020 gäller att hyresvärden kan dömas för samröre med en terroristorganisation. Fastighetsägarna menar att ett straffrättsligt ansvar är orimligt då  hyresvärden samtidigt har så stora svårigheter med en uppsägningsprocess.

• Det är i många fall möjligt att överlåta en lokal eller bostadslägenhet utan att hyresvärden gett sitt tillstånd.

Ni vill sänka kraven så att det ska räcka att kunna visa att det förekommer brottslig verksamhet i lokalen eller bostadslägenheten för att kunna vräka. Ser du någon risk att sådan en lagändring skulle kunna missbrukas för att bli av med hyresgäster på lösare grunder?

– Nej jag ser ingen sådan risk. Seriösa lokalhyresgäster vill man såklart ha kvar. Men det är viktigt att en eventuell ny lagskärpning är välbalanserad och rättssäker. Att bli av kriminella lokalhyresgäster främjar verksamheten för kringliggande butiker och restauranger. Så här borde det gå att hitta konsensus, säger Marie Öhrström.

Att ändra lagen för att underlätta uppsägning av kriminella bostadshyresgäster är mer komplext, enligt Marie Öhrström

– Men det kan vara värt att låta en statlig utredare analysera frågan samtidigt som man ser över lokalhyreslagstiftningen, säger Marie Öhrström.

Dock menar hon att det finns en rad punkter där nuvarande lagstiftning innebär betydande tolknings- och tillämpningsproblem. Dels handlar det om att regelverket idag säger att lokalen eller lägenheten ”helt eller till väsentlig del” används för brottslig verksamhet.

– Då detta är svårt att styrka borde det räcka att det alls förekommer brottslig verksamhet i lokalen eller bostadslägenheten, menar Marie Öhrström.

Dels ställer lagen krav på att det ska handla om ”näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig”. Det innebär alltså att hyresvärden i praktiken måste styrka att det är fråga om organiserad brottslighet av affärsliknande karaktär. Bara allvarlig brottslighet i sig räcker alltså inte.

Om dessa förändringar kan genomföras, innebär det inte samtidigt en risk att samhället abdikerar ditt ansvar och att det istället förutsätts att man som näringsidkare ska agera?

– Ansvaret för brottsbekämpning ligger på staten. Polisen, Ekobrottsmyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter måste ha tillräckliga resurser och även prioritera brott mot fastighetsägare. Vi har också välkomnat ett lagförslag om att kommuner ska få ett brottsförebyggande ansvar. Men med våra förslag till lagändringar kan de fastighetsägare som kan och vill bidra få mer effektiva juridiska verktyg, resonerar Marie Marie Öhrström.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]