[ Annons ]

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna
Publicerat 28 september, 2020

”Förslag om privat initiativrätt räcker inte hela vägen”

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen införande av en privat initiativrätt för en snabbare detaljplaneprocess. Det innebär att byggherrar själva kan ta fram underlag till ett bygglov. ”Ett förslag som inte räcker hela vägen”, menar Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna

När ett fastighetsbolag upptäcker mark som passar bra till byggnation, vare sig det handlar om kontor eller bostäder, gäller det att uppvakta och övertyga kommunen så att det sätts igång ett detaljplanarbete. Nu vittnar många byggherrar om att det är en trög process, inte minst för att städernas planavdelningar är underbemannade och ärenden läggs på hög. 

Branschen har under lång tid påtalat trögheten i kommunernas process och velat att det öppnas upp för möjligheten att själva ta fram detaljplaner som kan läggas fram på byggnadsnämndernas bord, det skulle skynda på inte minst bostadsbyggandet.  

[ Annons ]

Privat initiativrätt var redan en fråga i riksdagen 2015 då kammaren enades om att gå vidare men tydligen finns processer som är tröga även inom politiken eftersom lite hänt.  Regeringens förslag som nu ligger i budgetpropositionen är att tillföra länsstyrelsernas anslag med 4 miljoner kronor per år från och med 2021 för att påskynda arbetet med det privat initiativrätt. Regeringens direktiv innebär att fastighetsägare eller byggherre som behöver en detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt själv kan bidra till att ta fram det underlag som kommunen kan behöva i arbetet med detaljplanen.

Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet hos Fastighetsägarna anser att förslaget inte når hela vägen.

– Jag skulle inte beskriva ”rätt att bidra med planeringsunderlag” som privat planinitiativ.  I Norge betyder privat planinitiativ att kommunerna är skyldiga att ta ställning till privata planförslag som läggs fram och om dessa uppfyller kraven ska de antas. Det är ganska stor skillnad mot att svenska planintressenter enbart ska ha rätt att ta fram planeringsunderlag.

Nu kan kommunerna om de vill låta bolag ta fram planer som när Solixx, ett privat bolag ägt av 35 lokala entreprenörer i Sölvesborg tog fram detaljplan till den nya stadsdelen Innerhamnen

Plankostnaderna får då bolagen själva stå för. Någon garanti för att kommunen påbörjar eller antar en plan som de presenteras för finns inte vilket förstås har en hämmande effekt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]