För drygt en månad sedan uppmanade riksdagen regeringen att driva på den privata initiativrätten för att få fart på antalet framtagna detaljplaner. I Sölvesborg har en grupp lokala entreprenörer redan tagit saken i egna händer. Nu är deras egen detaljplan godkänd av kommunen.
Publicerat 2 juni, 2015

Här skapar privat bolag en ny stadsdel

För drygt en månad sedan uppmanade riksdagen regeringen att driva på den privata initiativrätten för att få fart på antalet framtagna detaljplaner. I Sölvesborg har en grupp lokala entreprenörer redan tagit saken i egna händer. Nu är deras egen detaljplan godkänd av kommunen.

För ett par veckor sedan godkändes detaljplanen och exploateringsavtalet. Nu påbörjas arbetet med att hitta exploatörer till den nya stadsdelen Innerhamnen, framtagen och planerad av Solixx, ett privat bolag ägt av 35 lokala entreprenörer i Sölvesborg. Carina Centrén, som är styrelseordförande i bolaget, berättar att tankarna funnits sedan 2006.

[ Annons ]

Då var de ett gäng företagare som började prata om att göra om det ”fula området i hamnen”.

– 2008 startades bolaget och vi gick till kommunen för att diskutera våra idéer. Men de hade varken tid eller resurser, så då påbörjade vi arbetet själva, berättar Carina Centrén och poängterar att de hela vägen haft ett bra samarbete med kommunen.

Detaljplanen, som påbörjades 2012, omfattar både mark som bolaget äger och mark och havsområden som är i kommunens ägo. I området planeras nu 400 lägenheter, 20 000 kvadratmeter kommersiell yta och hotell.

– Alla de tusentals timmar som vi lagt på det här skulle kommunen annars ha lagt och behövt betala ut löner för. Så det är ju vi som tar risken. Samtidigt kan vi de här sakerna och vi har ett brett kontaktnät så därför har processen kunnat gå snabbare jämfört med en offentlig handläggning.

Under arbetets gång har också stort fokus legat på att involvera så många som möjligt, såväl invånare som näringsliv och politiker. Namntävlingar i sociala medier, informationstillfällen och presentationer för kommunpolitiker har varit viktiga delar för att förankra projektet. 2017 beräknas markarbeten för området påbörjas och Carina
Centrén tycker att de hittills inte mött  några oövervinnliga hinder på vägen.

– Vi har skojat om att det här är ett koncept vi skulle kunna sälja vidare till andra kommuner, säger hon och skrattar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]