[ Annons ]

Bengt Malmegård och Lars Edberg.
Publicerat 2 december, 2020

”Fler borde ställa upp på Bostad Först”

Stadsmissionens modell Bostad först är inte bara en väg ut ur hemlöshet, det är också ett lyft för den som  ställer upp med lägenhet. Det menar två fastighetsägare som engagerat sig för lösningen.

I rapporten Hemlös 2020 presenterar Stadsmissionen sitt förslag på en ny nationell strategi mot hemlöshet. Där spelar modellen Bostad Först en central roll. Stockholms Stadsmission började med Bostad Först 2016. Detta utifrån positiva erfarenheter av modellen i bland annat USA och Tyskland.

I Sverige har olika former av trappmodeller länge varit kutym. Där ställs hårda krav på att individen först kommer tillrätta med sitt missbruk innan den hägrande egna bostaden kan bli aktuell. Ett återfall och man halkar ner för hela trappan. I Bostad Först vänder man på resonemanget. Det utifrån vetskap att hemlöshet ofta är så tufft att det i sig kan vara en starkt bidragande orsak till att upprätthålla ett missbruk. För att stötta den boende finns Stadsmissionens mobila team till hands dygnet runt och fungerar som ett stöd till både den boende och till fastighetsägaren.

[ Annons ]

Och det har gått bra. Fram till augusti 2020 bodde 36 personer i Bostad Först – över 80 procent har kunnat behålla sina lägenheter. I trappstegsmodellerna låg det runt 40 procent.

Malmegårds Fastigheter, hade ett nära samarbete med Stockholms Stadsmission redan innan Bostad Först och har ställt upp med lägenheter i olika former. Utifrån modellen Bostad Först har bolaget upplåtit ett tiotal lägenheter.

– Jag hoppas att detta ska kunna sprida sig vidare. Om vi ska vara samhällsbyggare, vilket vi fastighetsägare naturligtvis ska vara, så är detta ett sätt att verkligen bygga ett mer hållbart samhälle.  Bostad Först bidrar till att integrera människor och att motverka den ökande segregationen, säger bolagets ägare Bengt Malmegård.

Han sticker inte under stol med att han är lite besviken att han som ordförande för Fastighetsägarna Stockholm (2008 till 2012) inte fick med fler kollegor på tåget.

– Vi privata fastighetsägare måste ställa upp. Såklart är det egentligen staten och kommunerna som har huvudansvaret. Men de klarar inte det. Då har vi en viktig funktion att fylla.

Men han kan samtidigt förstå oron att upplåta en lägenhet till en person som kan ha ett pågående missbruk.

– Det är såklart ingen hemlighet att det ibland kan uppstå problem med en sådan här hyresgäst. Men statistiken ger vid handen att åtta av tio klarar det. Och så finns det ju en klausul som där Stadsmissionen förbinder sig att ta bort den här personen inom 24 timmar om det inte fungerar alls.

Bengt Malmegård lovordar engagemanget hos Stadsmissionens stödteam som ser till att det i de flesta fall fungerar tämligen smärtfritt. Dessutom, betonar han, handlar det inte enbart om personer med missbruk i bagaget.

–  Men det handlar också om det enorma glädjen här på kontoret när man får skriva kontrakt med en människa som har varit utanför, men som nu kommit tillbaks till samhället. Det ger en tillfredställelse som nästan är lite egoistisk, säger Bengt Malmegård.

Det är något som även Lars Edberg, chef för förvaltning på AFA Fastigheter, kan skriva under på.

– Vi har samarbetat med Stadsmissionen i andra former under många år. Därför kändes det naturligt när vi började gick in i Bostad Först för två år sedan. Det finns ju flera undersökningar som pekar visar på vikten av att  ha ett boende om man ska klara att komma ur ett missbruk. Så fler borde jobba med detta. Och man ska inte vara rädd som fastighetsägare att göra det. Stadsmissionen har väldigt bra rutiner för stöttning. Så det har varit en positiv erfarenhet, säger Lars Edberg.

AFA Fastigheter har hittills ställt upp med en lägenhet. Fast Lars Edberg skulle gärna se att det vore fler.

– Men vi är lite begränsade då vi har en stor andel nyproduktion i vårt bestånd. Då är lägenheterna helt enkelt för dyra. Dels för att det finns en gräns för vad kommunen kan betala Dels för att det sen ska vara rimligt att personen kan ta över lägenheten, säger Lars Edberg.

Därför tycker att han att det låter som en god idé om Bostad först kunde bli en nationell strategi.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]