[ Annons ]

Sven-Olof Johansson, vd, storägare, Fastpartners och Mikael Söderlundh, analyschef, Pangea Property Partners.
Publicerat 10 juni, 2020

Finansieringen sätter stopp för affärer

En obligationsmarknad som i princip är död och banker som ser om sitt hus lite mer. Det är svårt att få till finansiering av nya transaktioner under coronapandemin.

Är det en sektor i näringslivet som är extremt beroende av en fungerande finansieringsmarknad är det fastigheter och när en pandemi skapar oro hos investerare och banker märks det också snabbt.
I en enkät som Pangea Property Partners gjorde
i slutet av april svarade hälften av fastighetsinvesterarna att finansieringen är det största hindret på transaktionsmarknaden.

– Till stor del speglar det en situation där bankerna har annat i fokus just nu och då nya fastighetslån inte är prio ett, säger Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea Property Partners.

[ Annons ]

Men han tror inte att priserna på lån kommer att öka dramatiskt på sikt eller att bankerna saknar likviditet.

– Våra nordiska banker är väl kapitaliserade och i Sverige har även Riksbanken ställt upp med extra krediter. Men det kan i ett sådant här läge vara svårt för en ny aktör som vill satsa att få gehör hos banken, säger Mikael Söderlundh.

På obligationsmarknaden har det varit turbulent under hela coronatiden och det påverkar förstås fastighetsbolagen som i allt större grad vänt sig till den marknaden för att ta upp fördelaktiga lån. Under 2019 gav svenska bolag ut obligationer för över 200 miljarder kronor, en stor del av dessa var lån emitterade av fastighetsbolag som till exempel SBB, Corem och Oscar Properties.

– I princip är obligationsmarknaden helt stängd nu, konstaterar Sven-Olof Johansson, vd och storägare i bolaget Fastpartners. Det kan leda till problem hos bolag som har stora förfall på sina obligationer under Q3 och Q4. Det är inte säkert att alla dessa förfall går att omsätta till banklån.

Sven-Olof Johansson har själv alltid varit skeptisk till att ha för stor andel obligationer i lånekorgen. Fast Partner har av 14 miljarder lån cirka 4 miljarder i obligationer och resten i banklån.

– Den mixen har vi för att inte hamna i en situation som denna, då det kan uppstå låsningar på kapitalmarknaden. En bank som man haft långa relationer med finns alltid där, säger Sven-Olof Johansson som har varit med om tidigare finanskriser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]