[ Annons ]

Många boende upplever obehag framförallt av måsar. Men det finns åtgärder att ta till. Foto: Shutterstock.
Publicerat 22 maj, 2014

Så får du bort störande fåglar

Fåglar kan ställa till det för fastighetsägare. – Många boende upplever obehag, framförallt av måsar, så man bör agera, säger Sara Jarmakowski Svanbom som är miljöinspektör i Malmö. Här är tips på några förebyggande åtgärder för att få fåglarna att söka sig till andra platser.

Allt mer av fåglarnas naturliga boplatser försvinner när städerna breder ut sig. Samtidigt gör god tillgång på mat att byggnader och parker blir eftertraktade boplatser. Effektivast är att störa fåglarna tidigt i deras bobyggande.

[ Annons ]

– En helt fågelfri stad vore hemskt, man bör inte gå till överdrift. Men vi behöver inte bekymra oss om vi tar bort deras bon från husen, de hittar andra platser, säger Sara Jarmakowski Svanbom, miljöinspektör i Malmö.

Det är fastighetsägare och mark­ägare som är ansvariga att se till att begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor som vistas kring fastigheter. Om störningen sker på kommunägd mark är det kommunen som är ansvarig.

Tips på åtgärder som får fåglarna att flytta

Aja baja! Under häcknings­säsong (1 april – 31 juli)  är fåglarna fredade i hela landet. Under denna tid får man inte plocka ägg eller röra bon.

Platta tak. Bäst är att tänka till redan innan man bygger. Platta tak bör undvikas.

Rovfågel skräms. Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper som kan köpas i jaktaffärer.

Piggar stoppar pippi. Fågelpiggar förhindrar fåglar att landa och sätta sig på kanten av en avsats.

Linor som hinder. Genom att spänna upp linor över taket försvårar man för fåglarna att bygga bo. Linorna ska ligga cirka en decimeter över taket.

Höga ljud. Det finns elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud. Problemet är att de som använder ultraljud även kan störa mer önskvärda djur – och människor.

Håll efter. Det bästa förebyggande arbetet görs innan häckningssäsong. Rester av bon från tidigare häckningar ska bort så tidigt som möjligt. Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon. Kolla helst varje vecka, måsar är envisa i sina försök att bygga nya reden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]