Foto: Shutterstock
Publicerat 28 februari, 2019

EU-kommissionen ser problem på svensk bostadsmarknad

EU-kommissionen ser fortsatta problem med svensk bostadsmarknad. Vi lånar för mycket, bygger för lite och den reglerade hyresmarknaden leder till färre hyresrätter.

I EU-kommissionens årliga rapport om Sveriges ekonomi varnar man för avtagande byggtakt när det gäller bostäder och en alltför stel bostadsmarknad. ”Det råder ett strukturellt underutbud på bostadsmarknaden, trots en betydande ökning av nybyggandet under de senaste fem åren” skriver kommissionen i sin sammanfattning. Dessutom noteras att de svenska hushållens skuldsättning ökat från en redan hög nivå, och det beror huvudsakligen på bolåneexpansion.

[ Annons ]

När det gäller marknaden för bostäder menar kommissionen att svenska bostäder trots prisfallet 2017 och den relativa stabiliseringen under 2018 fortfarande är övervärderade, vilket skapar sårbarhet. I sin analys lyfter kommissionen också fram att bostadsägande är skattemässigt gynnat jämfört med andra investeringar.

Kommissionen skriver också om bostadsbyggandet och spår att byggtakten kommer minska ytterligare under 2019. Förutom svag efterfrågan nämns krångliga plan- och byggregler och svag produktivitetsutveckling i byggbranschen. Kostnaderna för byggande har också ökat, framför allt på materialsidan.

Också den svenska hyresmarknaden får hård kritik, då regleringarna anses skapa stelbenthet. Systemet skapar såväl inlåsning- som utestängningseffekter då det gynnar de som redan är inne och missgynnar de som behöver komma in på marknaden, som studenter, unga och nyanlända. Det leder i sin tur till minskat utbud av hyresrätter och att det befintliga beståndet inte utnyttjas fullt ut. Kommissionen varnar för att detta också kan förvärra ojämlikhet och skapa sociala problem eftersom det ”drabbar i synnerhet låginkomsthushåll och kan bidra till en relativt hög grad av trångboddhet hos socialt utsatta grupper”.

Hela rapporten från EU-kommissionen kan läsas här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]