[ Annons ]

Haymanot Baheru,doktor i civilrätt, Tor Borg, nationalekonom på Boverket, Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna, Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna och Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (S).
Publicerat 20 oktober, 2020

Eniga om behovet av nya regler för hyressättning

Staten är nu beredd att kliva in och ta ett större ansvar för ett fungerande hyresförhandling. Det var den viktigaste signalen från socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand under ett webbsänt seminarium under tisdagen.

För den som följt debatten får nog merparten av paneldeltagarnas ståndpunkter anses vara väl kända. Det mest intressanta under det webbsända samtalet ”Ett hyressättningssystem i förändring”, arrangerat av Fastighetsägarna, var därför hur regeringsmakten, här representerad av Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand, skulle ställa sig till kritiken. En kritik av dagens hyressättningssystem som kort och lakoniskt sammanfattades av juristen Haymanot Baheru.

– Vi måste ställa oss frågan om det ska krävas en doktorsavhandling för att förklara hur priset för en grundläggande vara är reglerad.

[ Annons ]

Hon talar då alltså om sin avhandling Hyressättning – Prisets reglering vid bostadshyra. Den som inte mäktar med dryga 700 sidor juridisk prosa kan med fördel läsa en längre intervju med Haymanot Baheru i Fastighetstidningen.

Hon menar att närmare 80 år av omfattande prisreglering på bostadshyres-marknaden lett fram till ett icke-transparent och komplext regelverk. Hon menar att dagens system är så krångligt att det är tveksamt om lagstiftaren själv förstår hur det egentligen fungerar.

Även om Johan Löfstrand sannolikt personligen har hyfsat god kunskap om systemet, så höll han med om problembeskrivningen.

– I grund och botten stämmer det att politiken inte har hängt med i utvecklingen. Framförallt har man inte koll på vad konsekvenserna blivit i det stora. Syftet med de ändringar i lagstiftning som gjorts har varit gott, men på grund av både samhälleliga förändringar, eller att det inte funnits politisk enighet, har vi nu ett väldigt komplext system som inte är helt lätt att ändra, sa Johan Löfstrand

Men nu pågår ett flertal utredningar som berör hyressättningssystemet. Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna betonade att det är brått.

– Tittar man på Stockholm så har hyresrättens andel av bostadsbeståndet succesivt minskat, från runt 90 procent på 70-talet till drygt 30 procent idag. Vill vi vända den utvecklingen måste vi fundera på hur vi vill utveckla systemet. Därför är jag glad för de utredningar som tillsats i samband med januariavtalet och att det finns en vilja att förändra.

Haymanot Baheru höll med och betonade att det kommer att vara känsligt då det oundvikligen rubbar maktförhållanden.

– Lägesfaktorn är den mest känsliga. Bedöms den fel finns det idag mycket små möjligheter för hyresnämnderna att rätta till värderingen.

Hon menade att Hyresgästföreningen snarast tagit över en den myndighetsroll som hyresnämnderna och tidigare statens hyresråd hade.

– Därför kommer parterna inte att lösa detta själva utan behöver lagstiftarens hjälp, sa Haymanot Baheru.

– Jag håller med om att det idag finns en skevhet i dagens förhandlingar där man som en part kan vara väldigt avvaktande. Jag hoppas att utredaren kommer hitta ett bra sätt att hantera det och någon form av tvistelösning om man inte kommer framåt. Däremot är det viktigt att värnar ett system där man faktiskt förhandlar, sa Johan Löfstrand.

Tor Borg, nationalekonom på Boverket, sitter som kommissionär i utredningarna om systematisering av förhandlingarna och om lägets betydelse.

­– Man behöver vara både historiker, jurist, statsvetare och ekonom – och kanske till och med ingenjör – för att förstå dagens hyressättningssystem. Det är nåt makalöst o-transparent och svårförståeligt. Det borde gå att förenkla. Det är också ett system med grunden långt bak i 40-talet, och sedan dess har ju samhället hunnit ändras en del.

Han fick frågan om man, liksom på flertalet andra marknader, bör tala om en avreglering.

– Nej, mer en omreglering där det är viktigt att staten kliver fram lite mer och sätter regler för hyressättningen.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]