Detta finns inte i Stråths rapport

När regeringens förhandlingsledare Claes Stråth lämnade sin rapport om hur hyressättning kan utvecklas fanns det inte med några förslag om ändringar av det system som råder. Här kommer några alternativa lösningar.