Det har skett en kraftig ökning av grön utlåning de senaste åren. Sedan 2013 och fram till november i år är totalt 113 miljarder emitterade i gröna företagsobligationer där sammantaget 75 procent har lånats ut till fastighetssektorn. Källa: Danske Bank
Publicerat 18 december, 2019

Det våras för gröna lån

Runt 15 procent av obligationsmarknaden i Sverige är idag gröna lån. Den allra största delen, cirka 75 procent, går till fastighetssektorn.

Om det är Greta-effekten eller möjligheten att få lägre ränta låter vi vara osagt, men efterfrågan på gröna lån har ökat rejält under året. Enligt siffror från Danske Bank var det i november i år 113 miljarder kronor utlånade med gröna företagsobligationer – det motsvarar 15 procent av den totala företagsobligationsmarknaden hittills i år. För 2018 var siffran 72 miljarder kronor via gröna obligationer som då var 10 procent av den totala marknaden.

[ Annons ]

Den största delen, cirka 85 miljarder kronor, är inte förvånansvärt pengar som gått till fastighetssektorn.

– Fastighetssektorn har vuxit rejält och det finns ett nytänk i olika instrument. De kommersiella kunderna har länge jobbat med miljöcertifieringar eftersom deras kunder kräver det. Man har även hög profil i hållbarhetsfrågor, säger Lars Mac Key, ansvarig för gröna obligationer på Danske bank och tillägger att det går att få några punkter lägre ränta med grönt lån.

Många bolag med hög hållbarhetsprofil, som Vasakronan, har tidigt kopplat finansieringen till sitt hållbarhetsarbete. 2013 var man första företaget i världen att låna pengar via en grön obligation.

En annan källa till gröna lån för fastigheter är Europeiska investeringsbanken, EIB, som är EU:s låneinstitut. De ger tillgång till långsiktig finansiering för sunda investeringar, som bidrar till att uppfylla EU:s politiska mål. Bara under 2018 gjorde EIB tillgängligt 1,37 miljarder euro i lån till svenska projekt inom olika sektorer. Svenska fastighetsbolag har upptäckt att lån till hyreshusprojekt med investeringsstöd uppfyller EIB:s krav för ”affordable housing”. Kravet är att lägenheterna som byggs ska ha låga hyror och rikta sig till grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Heimstaden kunde i slutet av september låna tre miljarder till finansieringen i sju bostadsprojekt med totalt 3 300 lägenheter i Storstockholm, Skåne, Sundsvall, Helsingborg och Lund.

Lånen har bättre marginal än att låna på bank eller den finansiella marknaden.

– I och med att det är ett icke säkerställt lån så slipper vi också pantbrev med alla de kostnader de innebär. Och löptid med max 10 år är också attraktivt för sådana här projekt, säger Patrik Hall, vd på Heimstaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]