Hjalmar Falck har lång erfarenhet av BID-samverkan. Foto: André de Loisted
Publicerat 14 december, 2020

Det finns plats för ännu mer samverkan

Nästa år ska Boverket utreda hur det kan skapas bättre förutsättningar för platssamverkan, eller BID (Business Improvement Districts) som det ofta kallas. En trolig remissinstans är Fastighetsägare Sofielund och Möllevången.

I många delar av världen har lokal samverkan i så kallade Business Improvement Districts (BID) varit framgångsrika för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden. BID-inspirerad samverkan finns också på flera håll i Sverige. Nu har Boverket regeringens uppdrag att se över eventuella hinder exempelvis i lagstiftning.

Där hoppas Hjalmar Falck, verksamhetschef för Fastighetsägare Sofielund i Malmö och relativt nystartade Fastighetsägare BID Möllevången, att kunna få bidra med deras erfarenheter.

[ Annons ]

– Men vi hoppas också få nytta av utredningen. Det skulle vara intressant om man inom ett begränsat område skulle kunna rösta om en BID. På så vis skulle så kallade free riders fångas in, säger Hjalmar Falck.

Han hoppas också få ett bättre kunskapsläge om hur civilsamhället kan utvecklas i samklang med en BID.

Men det innebär inte att man inom de egna BID-projekten passivt kommer avvakta vad Boverket kommer fram till nästa år.

– Vi har nyss beviljats pengar från BRÅ för att utvärdera och utveckla konceptet trygghetscertifierad fastighet, säger Hjalmar Falck.

Vad det handlar om är en ganska enkel, men basal, genomgång av fastigheten utifrån ett trygghetsperspektiv.

– Det har fallit ut väl. Jag hörde alldeles nyligen hur det används som ett argument när lägenheter säljs i bostadsrättsföreningarna. Samtidigt som det ökar värdet på fastigheterna så stärker det den kollektiva styrkan i hela området, säger Hjalmar Falck.

I Möllevången är BID-modellen nyare. Hjalmar Falck berättar att man där byggt upp nya erfarenheter under det dryga år som samarbetet funnits.

– Det är ett betydligt större område och där finns det betydligt fler verksamheter och en helt annan kvällsekonomi. Där kommer man under nästa år att använda BID-processen för att skapa trygga stråk.

– Vi vill öka genomströmningen och få fler utifrån att besöka området, inte minst barnfamiljer.

En av alla de saker man planerar är att tillsammans med olika aktörer skapa seriestrippar på exempelvis elskåp som ska kunna skapa ett spännande sätt att orientera sig fram genom området.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]