Publicerat 29 december, 2022

De är nya i fastighetsbranschen

Möt Helena Olsson, ny vd för Centrum för AMP. Här hittar du också listan över nyanställda i fastighetsbranschen de senaste veckorna.

”Alla vinner på en trivsammare stadsmiljö”  

Helena Olsson är ny vd för Centrum för AMP, vars medlemmar är branschorganisationerna Svensk Försäkring och Svensk Handel samt de fyra fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan. Hon kommer närmast från Fastighetsägarna, där hon varit chef för stadsutveckling.

[ Annons ]

Vad var det som lockade dig med att ta det nya jobbet?

– Möjligheten att i en mer operativ roll bidra till bättre platser runt om i landet. Stadens mellanrum, gator och torg är en outnyttjad potential som lägesskapare. Men för att våra offentliga rum ska bli den mötesplats för alla som så många önskar krävs ett aktivt omhändertagande och aktivering av platsen, det är en roll som Centrum för AMP fyller.

Vad ser du fram emot i din nya roll?

– Att vara med och driva utvecklingen för mer levande städer på riktigt. Centrum för AMP:s platsutvecklingsmodell har en starkt fokus på att på riktigt skapa trivsamma platser för alla att vistas på och kan också bidra till att förenkla för fler att ta plats i stadsrummet, till exempel kulturaktörer eller ideella organisationer. Jag ser fram emot att se till att etablera Centrum för AMP:s platsutvecklingsmodell på fler ställen och att utveckla Centrum för AMP:s kunskapscentrum för att dela erfarenheter och öka kunskapen om hur våra offentliga rum kan bidra till en positiv stadsutveckling, ökad trivsel och bättre stadsmiljöer.

Vad tar du med dig för erfarenheter från Fastighetsägarna?

– Naturligtvis tar jag med mig ett fastighetsägarperspektiv på det offentliga rummet, men jag har också en bakgrund på kommunsidan i Stockholms stad. I min roll på Fastighetsägarna har jag arbetat i skärningspunkten mellan fastighetsägare, kommuner och stadslivets aktörer. Jag har ägnat mycket tid åt att skapa insikter om betydelsen av levande städer och platser för såväl trivsel som ekonomisk utveckling. Ökad kunskap skapar mod och bygger förtroende som får fler att våga satsa och testa nytt tillsammans. Jag vill utveckla Centrum för AMP:s kunskapscentrum att vara en sådan katalysator för att levandegöra det offentliga rummet.

Vilka framtida utmaningar ser du att Centrum för AMP står inför?

– Alla vinner på en trivsammare stadsmiljö. Ändå finns det ett traditionellt tänkande från såväl kommuner som fastighetsägare som skapar låsningar när det kommer till omhändertagandet av allmän plats. Kommunen har ansvaret, men saknar resurser för att möta upp de förväntningar och krav som kommer från fastighetsägare. Samtidigt som fastighetsägare inte vill betala för driften utanför sin fastighet. Centrum för AMP står för en innovativ modell för att brygga över detta glapp.


NYA PÅ JOBBET

Ernst Rosén förstärker organisationen med Louise Samuelsson som Affärschef Bostad & Lokal. Hon har bred erfarenhet av kundprocesser, hyresjuridik och kvartersutveckling, och ska leda den konceptuella utvecklingen av bolagets kvarter och fastigheter. Louise Samuelsson kommer närmast från Wallenstam och rollen Uthyrningschef Bostad och innan dess som regionalt förhandlingsansvarig hos Fastighetsägarna.

Ernst Rosén har även anställt Anders Hellgård, som blir ny Fastighetsutvecklingschef. Han har en lång och bred erfarenhet från branschen genom olika roller inom fastighetsutveckling och förvaltning, senast som Fastighetschef på Stena Fastigheter. Anders Hellgård blir övergripande ansvarig för utvecklingen av fastighetsbeståndet och den tekniska förvaltningen.

Byggnads AB Tornstaden i Göteborg har rekryterat Jon Blomberg som regionchef. Han kommer närmast från Serneke, där han under sex år har arbetat med projektutveckling, senast i rollen som Affärschef. Dessförinnan har han arbetat på PEAB i flera olika roller samt varit försäljningschef på Kynningsrud Prefab.

Emil Jansbo har anställts som CFO i Intea Fastigheter AB. Han har bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen och är sedan i september i år verksam som finanschef på Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ). Emil Jansbo har tidigare varit CFO på Randviken Fastigheter, Head of Finance för Savills fondverksamhet i Norden och avdelningschef på PwC:s Corporate Finance.

Henriette Johansson blir ny chef för Vasakronans handelsaffär i Stockholm. Hon har ett långt förflutet inom retail, bland annat från IKEA Group. Henriette Johansson kommer närmast från AMF Fastigheter och en tjänst som affärsutvecklare, men har tidigare varit både centrumchef för Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian, chef marknadsområde Urban Escape Stockholm city och chef för stadsrum och retail.

Carolina Lejon blir ny förvaltningschef på Sollentunahem ett led i Sollentunahems fortsatta satsning på en hållbar fastighetsförvaltning. Hon kommer närmast från byggkoncernen Serneke i rollen som business controller/ verksamhetsutvecklingschef. Till tidigare roller hör bland annat verksamhetsutvecklingschef på bostadsbolaget Einar Mattsson.

Stenvalvet har rekryterat Kristian Pamp som ny förvaltningschef och medlem i ledningsgruppen. Han är civilingenjör samhällsbyggnad och har lång fastighetserfarenhet med ett särskilt intresse för förvaltning och verksamhetsutveckling. Senast kommer Kristian Pamp från Stendörren, där han har haft rollen som regionchef.

Anders Sjögren från Hyresgästföreningen blir ny VD för Boplats Syd när nuvarande VD Krister Hjelm går i pension till våren. Anders Sjögren är i dag personalchef och förhandlingschef för Hyresgästföreningen region södra Skåne, där han arbetat sedan 2011.

Ny vd för Göteborgsbaserade Flodéns blir Anna Källström. Hon är utbildad civilingenjör och kommer närmast från en ledande position på Wästbygg. Innan dess har hon arbetat på Skanska i 16 år, varav sju år som distriktschef för södra Älvsborg och Halland.

Anna Stenströmer tillträder som Hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group. Tjänsten omfattar övergripande ansvar för att leda Arlandastad Groups hållbarhetsarbete. I ansvaret ligger utveckling och implementering av bolagets processer, strategier och mål och fortsätta driva utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete. Anna Stenströmmer kommer närmast från tjänsten som Head of EHS and Sustainability på Siemens AB och har mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. Hon har även arbetat ett antal år med att lägga grunden för OKQ8s hållbarhetsarbete.

Castellums nuvarande finanschef Jens Andersson har utsetts till ny CFO på Castellum AB. Han har tidigare varit finanschef på bland annat Corem Property Group och Klövern.


Har du fått nytt jobb eller har ditt företag nyanställt? Skicka ett mail till nyttjobb@fastighetstidningen.se och uppge namn på den nyanställda, titel och vad personen närmast kommer ifrån för tjänst samt när denne ska börja på nya jobbet. Bifoga gärna foto.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]