Johan Kuylenstierna på Nordic Property Expo.
Publicerat 15 oktober, 2019

”Därför är fastighetsbranschen en viktig förändringsaktör”

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, menar att det skett ett skifte där klimatomställningen nu i högre grad drivs av näringslivet än politiken. Det sa han när han talade på Nordic Property Expo.

Det är andra året i rad som Nordic Property Expo arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg. Ambitionen är att vara en arena för framtidens fastighetsbransch. Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet satte under tisdags förmiddagen en positiv på eventet.

[ Annons ]

Ska man tro honom så är näringslivet, och inte minst fastighetsbranschen, den nya miljörörelsen.

Under en bild av Angela Merkel omgiven av ett flertal ytterst bistra världsledare gjorde Johan Kuylenstierna en tillbakablick på klimattoppmötet i Köpenhamn 2009.

– Det var botten på pessimismens skala. Här slöts inga avtal, här fanns inget näringsliv som drev på. Men det visade samtidigt tydligt att det behövs helt nya lösningar, att vi måste tänka på ett helt annat sätt, sa Johan Kuylenstierna.

Det var just näringslivets intåg i omställningen som var den stora skillnaden gentemot Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015. Ett tema som var genomgående i hans tal.

– Jag är betydligt mer positiv än för fem år sedan. Inte minst för att drivet nu mycket kommer från näringslivet, sa Johan Kuylenstierna.

Han hoppade till det relativt nyligen avslutade klimattoppmötet i new York. När han fick fram rätt bild i en krånglande Powerpoint-presentation talade han om mötet som en giganternas kamp. Givetvis visade bilden nu Greta Thunberg vs Donald Trump.

– Här kom inte de stora staterna med några stora utfästelser. Men det viktiga var allt runt omkring som att storbankerna gick samman och utlovade ett större ansvar.

Men det går för långsamt, konstaterade Johan Kuylenstierna.

– Det som är skrämmande att koldioxidhalten ökar snabbare än det någonsin gjort. Vi är långt ifrån början att lösa det.

Johan Kuylenstierna matade på med siffror för att betona allvaret. Som havsnivåförändringar som han menade kan bli betydligt allvarligare än IPCC:s ganska  är försiktiga bedömningar om en halv och en meter.

– Visst, en stor del av bebyggelsen ligger en bit ifrån vatten. Men tänk alla hamnar runt om i världen. Tänk er att behöva bygga om all världens hamnar under 70 år, sa Johan Kuylenstierna.

Han betonade den stora utmaningen i att 2,5 miljarder fler människor väntas bo i städer 2050.

– Där finns det en rad stora utmaningar. En viktig fråga kommer att vara biodiversitet. Vi måste se till att de åtgärder vi gör inte hotar biosystemen. Där finns det målkonflikter som måste hanteras.

Johan Kuylenstiernas budskap var att vi nu egentligen har de politiska avtal som behövs, nu måste kraften flytta ut i samhället. Där menade han att fastighetsbranschen spelar en speciell roll.

– Det finns några sektorer som möter alla människor. I fastigheter har man hela tiden den direkta interaktionen. Det innebär ett speciellt ansvar. Givetvis har man ansvaret att effektivisera den enskilda fastigheten. Men här har man också möjligheten att skapa acceptans för omställningen. Därför är fastighetsbranschen en viktig förändringsaktör.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]