Ola Johansson, Centerpartiets bostadspolitiske talesperson. Foto: Centerpartiet
Publicerat 7 oktober, 2020

Centern vill införa social housing

Även Centerpartiet öppnar nu för att Sverige bör införa en modell för social housing.

I rapporten Förortslyftet presenterade Liberalerna sin lösning kallat behovsbostäder. Intervjuad i Fastighetstidningen väjde partiets bostadspolitiske talesperson Robert Hannah inte för att använda det i Sverige länge tabubelagda begreppet social housing.

Begreppet social housing nämns inte i Centerpartiets motion En ekonomiskt och socialt hållbar bostadsmarknad. Men i motionen riktar Centerpartiet en tydlig uppmaning till regeringen att utreda hur en ny form av social bostadssektor ska utformas – det handlar med andra ord inte enbart om den ska utredas.

[ Annons ]

Ola Johansson är Centerpartiets bostadspolitiske talesperson:

Ska detta tolkas som ett förslag att införa social housing i Sverige?

– Det enkla svaret är ja. Men vi är väldigt noga att det är en fråga som behöver utredas. Vi har inte utvecklat vår politik till en färdig modell, utan vill gärna samtala med de andra partierna kring detta, svarar Ola Johansson.

Regeringen gav i våras riksdagsledamoten Karolina Skog (MP) i uppdrag att utifrån befintliga verktyg och system titta på hur den sociala bostadspolitiken bör utvecklas. Ola Johansson sitter med i utredningens referensgrupp. Att Centerpartiet nu alltså vill tillsätta en ny bostadssocial utredning kan tolkas som att anser de direktiv Karolina Skog har fått vara alltför tajta.

– Ja, det menar jag. Men det finns såklart också en möjlighet för utredaren att peka på behovet att ta ett steg vidare, säger Ola Johansson.

Med andra ord att föreslå att en modell för social housing bör införas även i Sverige.

I centermotionen pekas det på att en bostadssocial utredning måste ”rikta in sig på att finna kloka lösningar som redan prövats i olika delar av Sverige och i andra länder”. Man avfärdar lösningar som innefattar att bygga hela bostadsområden för sociala ändamål. Centerpartiet vill istället, liksom Liberalerna, hitta lösningar som bygger på att enskilda bostäder både i befintligt bestånd som i nybyggnation kan vikas för detta ändamål.

I sin motion betonar Centerpartiet att införandet av fri hyressättning i nyproduktion är ett viktigt steg för att utveckla hyresrätten som upplåtelseform. Men partiet menar att varken den reformen, eller den befintliga hyresmarknaden med kollektivt förhandlade hyror, är lösningen för personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]