[ Annons ]

Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah. Foto Johan Bergmark
Publicerat 25 september, 2020

Så vill Liberalerna genomföra social housing

Som första parti har nu Liberalerna presenterat en konkret modell för social housing i Sverige. Partiets bostadspolitiske talesperson Robert Hannah säger sig vara övertygad om att förslaget kommer bryta det politiska tabut.

Liberalerna har satt som mål att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige 2030. I rapporten Förortslyftet (officiellt partistyrelsens förslag till partirådet) presenteras en diger lista på hur det ska gå till. Här finns förslag som att kriminella ska kunna bli av med hyreskontrakt och hur fastighetsägare agera tuffare mot kriminell verksamhet. Men det som verkligen sticker ut är ett konkret förslag på hur social housing kan utformas i Sverige. Detta i form av en ny boendeform – behovsbostäder.

Det är det första konkreta politiska förslag som beskriver en svensk modell för social housing. Den största reformen sedan allmännyttan infördes, enligt Liberalernas bostadspolitiske talesperson Robert Hannah. Social housing har snarast varit tabu inom svensk politik.

[ Annons ]

– Ja, det har funnits en extrem stigmatisering kring själva begreppet. När jag själv klev i in i riksdagen var jag också stark motståndare till det. Men med åren har det vuxit en insikt, och jag har mer och mer ställt mig själv frågan varför jag egentligen varit emot det, säger Robert Hannah.

Vi ska inte ha några utanförskapsområden 2030. Då går det inte att ha stora områden där alla människor som är socialt utsatta bor.

Han menar att Sverige sedan länge dragits med alla negativa konsekvenser av social housing enligt 60-tals modell, även om det rent formellt inte kallats social housing.

– Vi ska inte ha några utanförskapsområden 2030. Då går det inte att ha stora områden där alla människor som är socialt utsatta bor. Vi måste ha en bostadspolitik där människor med olika bakgrunder bor tillsammans, säger Robert Hannah.

Inspiration till behovsbostäderna har hämtats från de olika europeiska systemen för social housing.

– Men främst vilar vår modell på det finska systemet för social housing som bygger på nationella riktlinjer men lokala beslut. Där är det inte inkomstkraven som styr, utan man behovsprövar vem som har behov av en viss lägenhet, säger Robert Hannah.

Tanken är behovslägenheterna ska erbjudas till personer som inte har tillräcklig ekonomi för att efterfråga en lägenhet. Men inte enbart ekonomi ska vara urvalsgrund, det kan också handla om personer som har tillräcklig kötid, våldsutsatta personer som behöver skydd, personer som riskerar akut hemlöshet eller har medicinska skäl. I förslaget finns en gräns där man får disponera lägenheten i fem år, sen är målet att man ska stå på egna ben.

– Men då finns såklart också möjligheten att söka ny behovslägenhet om behovet fortfarande finns.

Robert Hannah poängterar att det är viktigt hur behovsbostäder ska finnas insprängda i det vanliga beståndet. Inga behovslägenheter ska finnas i utsatta områden.

– På så vis skapar vårt förslaget inte stigmatisering, säger Robert Hannah.

I förslaget avsätts en viss del av allmännyttans bestånd som behovslägenheter. Men även privata värdar ska kunna ansluta sig. För dessa råder inga inkomstkrav, utan staten garanterar hyran. Det ska också ges förmånliga krediter till den som bygger nya behovslägenheter.

Skulle en mer flexibel lösning vara möjlig där man inte låser en viss lägenhet, utan kan tillåta flera lägenheter i beståndet att alternera som behovslägenheter? Skulle inte det gör hela beståndet tillgängligt och kanske ytterligare reducera stigma?

– Vi stänger inte dörren för andra lösningar. Men i vårt förslag fungerar en viss utpekad lägenhet som behovsbostad. Det hänger ihop med att den ska vara undantagen bruksvärdesystemet, och istället ha en indexerad hyra. Det gör det svårt att använda olika lägenheter med en sådan hyressättningsmodell, svarar Robert Hannah.

Men, precis som du säger, social housing har varit tabu. Finns det några som helst utsikter att få gehör hos de andra politiska partierna?

– När de nu kommer att mötas av Liberalernas argument hur social housing kan användas för att bekämpa segregation, då kommer de inte längre ha några hållbara motargument, säger Robert Hannah.

Liberalerna blir först med ett bredare konkret förslag. Det är både modigt och nödvändigt

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, har länge drivit linjen att Sverige, liksom flertalet europeiska länder,  ska införa social housing. Han är naturligtvis nöjd att nu få politiskt gensvar.

– Insikten om att gårdagens lösningar inte längre räcker för dagens utmaningar stannar inte vid enskilda experter och kommunala tjänstemän. Variationer på temat har synts i enskilda debattartiklar från andra partier, men Liberalerna blir först med ett bredare konkret förslag. Det är både modigt och nödvändigt, säger Martin Lindvall.

Han välkomnar att den politiska diskussionen nu kan gå ifrån om social housing behövs till hur det faktiskt skulle kunna genomföras.

– Detaljer kan alltid diskuteras, men det kanske viktigaste med Liberalernas rapport och förslag är att det initierar ett nödvändigt samtal om hur en svensk modell av social housing skulle kunna utformas. Det är välkommet, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]