Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom och vice partisekreterare. Foto: Patrick Trädgårdh.
Publicerat 14 januari, 2019

C om överenskommelsen: Marknadshyra ska råda

Centerpartiet ser överenskommelsen om hyra i nyproduktion som att det i längden är en marknadshyra. Det säger Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom, i en kommentar. Socialdemokraterna avstår från att göra ytterligare klargöranden om överenskommelsen.

Det finns idag fortfarande oklarheter om vilken regering Sverige till sist får. Efter överenskommelsen mellan S, C, L och MP finns även oklarheter exakt hur man ska tolka de bostadspolitiska skrivningarna. En del bedömare menar till exempel att fri hyra vid nyproduktion redan råder eftersom presumtionshyran är på marknadsnivå. Andra ställer sig frågan till vad det är för tariffer som sedan ska gälla.

[ Annons ]

Själva skrivningen i överenskommelsen lyder: Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad påjämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnåförutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas.

Så här förklarar Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom och vice partisekreterare, tolkningen av texten:

Hur lång ska den inledande perioden för fri hyra vara?

– Vi har inte satt någon exakt tid, det avgörs ju bland annat av avtalet mellan värd och hyresgäst. Men 10 till 20 år är kanske lämpligt.

Vad innebär en tariff med jämförbara nybyggda objekt?

– Den kan se ut ungefär som i Tyskland (Mietspiegel) där man mäter av hur hyrorna är i områden, efter kvalitet och så vidare. Nybyggda lägenheter ska då vara jämförande objekt.

Ska man tolka det som att hyrorna då är rena marknadshyror?

– Ja, för nybyggnation är det marknadshyror.

Vem ska bestämma dessa tariffer?

– En oberoende aktör kan stå för mätningen. Boverket är det mest logiska.

Det talas även om gängse förhandlingar som alternativ. Vad innebär det?

– Ungefär som idag där man förhandlar med Hyresgästföreningen. Det antar jag mest kommer att nyttjas av allmännyttans bolag.

En kommission ska tillsättas för att bland annat kartlägga lägesfaktorn i hyran. Hur kommer det att ske?

– I det befintliga beståndet vart jag inte exakt vilka förändringar som kommer att krävas och hur stora de ska vara. Det ska absolut ske någon form av liberalisering där vi får försöka hitta lösningar som kan minska bostadsköerna. Detta ska inte förhalas. Slutsatserna måste presenteras senast 1 januari 2021.

Är det någon tidsgräns satt, eller ska man kunna skjuta på reavinsten fram till den dagen man helt lämnar bostadsmarknaden?

– Nej, ingen tidsgräns är satt. Räntan på uppskovsbeloppet ska helt avskaffas och den som väljer att skjuta på reavinsten kan göra det utan extra kostnad.

Vi har även sökt kommentar från Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson för att få klarhet i Socialdemokraternas syn på innehåll och tolkning av överenskommelsen. Han vill inte medverka i en intervju men skickade detta svar via mejl.

”Frågorna är för tidigt väckta. Formuleringarna om bostadspolitiken i det gemensamma dokument som förhandlats fram mellan fyra partier ska, så småningom, leda till ett antal direktiv. Exakt hur den processen kommer se ut är upp till de fyra partierna, efter det att en ny regering tillträtt.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]