Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare i Fastighetsägare BID Sofielund, på Norra Grängesbergsgatan.
Publicerat 20 maj, 2019

Brå-rapport: Kamerabevakning viktigt för ett tryggare Södra Sofielund

Kamerabevakningen i Malmö-stadsdelen Södra Sofielund har utvärderats. Resultatet visar på minskad brottslighet och ökad trygghet i området. 

Södra Sofielund i Malmö har identifierats som ett av Sveriges utsatta områden enligt polisen, men Hjalmar Falck som är utvecklingssamordnare i Fastighetsägare BID Sofielund räknar med att området inom en snar framtid ska kunna strykas från listan. Ett viktigt steg på vägen är den färska rapport som utvärderat kamerabevakningen i området. Utvärdering av satsningen har gjorts av Malmö universitet med stöd av Brå.

[ Annons ]

Hjalmar Falck menar att det positiva resultatet i rapporten är av stor betydelse för att bekräfta att hela BID-projektet är på rätt väg.

– Kameraövervakningen kommer snart att utökas med kameror på Norra Grängesbergsgatan. Gatan som vi lite slarvigt säger försörjer hela den svarta marknaden i Malmö. Det är viktigt att förstå hur detta sker i samverkan med fastighetsägare och företagare i området. Flera fastighetsägare i området har samtidigt säkrat upp sina fastigheter med kameror i trapputrymme, källare och tvättstugor, säger Hjalmar Falck.

Han menar att en viktig faktor för tryggheten är att man, delvis med hjälp av kameror, lyckats ta kontroll över vilka som bor i fastigheterna. Därför förekommer det numera handel med svarta kontrakt i betydligt mindre utsträckning och andrahandsuthyrningen är väl reglerad.

Fastighetstidningen besökte Södra Sofielund för två år sedan. I det reportaget berättar Hjalmar Falck om hur flera faktorer samverkar för att lyfta området. I reportaget möter du bland annat Hassan Nor och Zaid Elias i Sofilunds­patrullen som dagligen arbetar mot klotter och nedskräpning i området och Seveds FK:s grundare Mohamed Abdulle. Du hittar det reportaget här.

Rapporten tar framförallt fasta på att antalet våldsbrott har minskat och antalet egendomsbrott är oförändrat. Man kan också se hur andelen anmälda narkotikabrott ökat, vilket tros bero på att polisen fått större möjligheter att identifiera och beivra dessa brott.

Intervjuade poliser i utvärderingen upplever att kamerorna haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området. Kameraövervakningen har blivit ett viktigt verktyg för polisen vid både ingripandeverksamhet, utredning och lagföring.

Även boende upplever att brottsproblemen minskat, även om man inte riktigt kan bedöma om det är tack vare kamerorna eller de andra åtgärder.

Exempelvis har vissa gator stängts av för biltrafik vilket försvårat för de som tidigare kört in med bil i området för att köpa narkotika. Men framförallt lyfter rapporten det långsiktiga förändringsarbetet som skett genom Fastighetsägare BID-Sofielund.

– Vi tittar nu på möjligheter att utveckla samarbetet ännu mer. Vi satsar otroligt mycket på att få in fler medlemmar och har nyligen lanserat en modell där vi sänker avgifterna för bostadsrättsföreningar för att kunna fånga upp även dem, säger Hjalmar Falck.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/de-vagrar-ge-upp-hoppet-om-sitt-malmo/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]