Foto: Shutterstock
Publicerat 19 maj, 2020

Bostadsbyggandet bromsar in rejält

Byggandet av nya bostäder kan falla med så mycket som 35 procent under 2020 och 2021. Den dystra prognosen gör Byggföretagen i sin senaste analys. ”Värre utveckling än finanskrisen”, säger Johan Deremar, på Byggföretagen.

I en tidigare prognos som Byggföretagen gjorde i april öppnades det upp för ett mjukare scenario för bostadsbyggandet och i bästa fall endast en nedgång med 5 600 nya bostäder för 2020 och 2021. I den nya prognosen landar bedömningen på runt 13 000 färre lägenheter som påbörjas.

– Den siffran speglar att vi idag har en större osäkerhet kring världsekonomin och att vi med största sannolikhet inte heller får se att staten satsar stora pengar på storslaget bostadsbyggande – det finns stora hål att täppa igen för stat och kommun de närmaste åren, säger Johan Deremar, prognosmakare på Byggföretagen.

[ Annons ]

Han gjorde sin första prognos hösten 2009 och trodde att de totala bygginvesteringarna efter finanskrisen skulle minska med 8 procent för 2009 och därefter upp med 3 procent för 2010. Det blev då ett kraftigare fall (-12 procent) och större uppgång (+5 procent) vilket resulterade i totalt 7 procents tapp för byggandet.

– Vår bedömning nu är att vi står inför ett värre läge med totalt 10 procents minskning av investeringarna, men det är också förutsatt att ekonomin kommer igång

Effekterna tror han kommer synas först till hösten eftersom det sker en eftersläpning på nyproduktionsmarknaden där en stor redan påbörjades i början av året. Med lägre priser på andrahandsmarknaden för bostadsrätter lär fler bolag i höst och nästa år se över sina byggplaner och det gäller även för hyresrätter som dock inte får samma inbromsning.

En något mer positiv trend räknar Byggföretagen att det blir för ombyggnad under 2021,  Renoveringar av lägenheter, och särskilt i äldreboenden, har pausats på grund av smittorisken. När läget stabiliseras kommer den upprustningen igång igen.

För offentligt byggande av samhällsfastigheter är det inte heller så dystert även om det finns risk för att kommuner och regionerna drar ner på takten när skatteintäkterna minskar.

– Historisk har vi sett att man lägger en del projekt på is, låter befintliga fastigheter stå några år till. Däremot räknar vi med fortsatt satsning på underhåll av infrastruktur.

Sysselsättningen i byggindustrin kommer förstås att påverkas. Prognosen är att drygt 16 000 personer försvinner mellan 2019-2021, det motsvarar 4,5 procent av arbetskraften sett över två år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]