BID Sofielund vann den svenska deltävlingen till European Crime Prevention Award, ECPA. Representanter från BID Sofielund tog emot prischecken på 20 000 kronor av BRÅs t f generaldirektör, Björn Borschos. Fr v Freddy Nilsson, kommunpolis, Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Sofielund, Andreas Schönström (S) kommunalråd, Karl Kronkvist, Malmö universitet, Anna-Karin Ivert, Malmö universitet, Andy Roberts, lokalpolisområdeschef Malmö norr, Jan Svärd, ordförande BID Sofielund, Björn Borschos, BRÅ, och Madeleine Blixt, BRÅ. Foto: Martin Olson
Publicerat 8 november, 2019

BID-projekt i Malmö i internationell tävling

BID Sofielund blir det svenska bidraget i den internationella tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Finalen sker i Helsingfors den 12 december.

Under fredagen utsåg Brottsförebyggande rådet, BRÅ, BID-samarbetet Fastighetsägare Sofielund till det svenska bidraget i den internationella tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Årets tema i tävlingen är att förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet. Där har BID-samarbetet i Malmöstadsdelen Sofielund framgångsrikt genomfört flera åtgärder.

[ Annons ]

– Nätverket har haft både bredd och kraft i sitt arbete, inkluderat många aktörer och genomfört en rad åtgärder, både sociala och situationella, säger Madeleine Blixt, projektledare på Brottsförebyggande rådet.

Hon pekar på att arbetet har skett mot såväl droger som annan kriminalitet och ordningsstörningar i området och skapat trygghet för de boende.

– I Sofielund har man haft möjlighet att samarbeta med forskare i ett tidigt skede. Kriminologer vid Malmö universitet har gjort kartläggningar av trygghets- och problembilden i staden såväl som i mindre områden. Arbetet har i stor utsträckning skett kunskapsbaserat och visat på resultat, säger Madeleine Blixt.

Carina Persson, chef i polisregion Syd, hoppas att bidraget får framgång vid Best Practice-konferensen i Helsingfors i december så att erfarenfeterna får spridning.

– Jag gläder mig åt det framgångsrika arbetet som vi genomför tillsammans med andra i syfte att minska den drogrelaterade brottsligheten och att det blir uppmärksammat, säger. Att fokusera på arbetet med ungdomar och mot narkotika är nödvändigt för att minska risken för rekrytering till organiserad brottslighet.

Fastighetsägare BID Sofielund startade 2014 som ett samarbete mellan fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar samt stora och små företag för att öka tryggheten i området. Övriga samarbetspartners är bland annat Malmö stad, polisen och Länsförsäkringar.

– Vår process är en partnerskapslösning där utveckling av stadsdelen Sofielund i Malmö sätts i fokus. Vår processmetod bygger på samverkan och samarbete för att komma till rätta med problemen inom vårt område. Vi vill bygga upp ett område där man både känner sig trygg och trivs, säger Jan Svärd, ordförande i BID Sofielund. Erfarenhet visar att genom BID skapas en positiv förändring för en stadsdel där hela stadsdelen involveras. Fastighetsägare, affärsidkare, boende, bostadsrättsföreningar och föreningslivet – alla är med och påverkar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]