Utsnitt ur infodrat avloppsrör.
Publicerat 21 mars, 2016

Bättre kontroll på relining med ny märkning

I början av april lanseras en P-märkning av relining. Syftet är att en gemensam branschstandard ska göra det tryggare för fastighetsägaren som renoverar sitt avloppssystem.

För ett par år sedan rådde allmänt en stor osäkerhet kring om relinade rör verkligen höll. Vad det handlar om är alltså olika metoderna att infodra slitna avloppsrör med nytt material istället för att byta ut hela rören.

[ Annons ]

Men olika undersökningar har bekräftat att renoveringsmetoderna, rätt utförda, faktiskt fungerar. Fokus har alltmer riktats mot hur man ska utforma upphandling och kontroller för att kunna vara trygg med det färdiga resultatet.

Branschorganisationen Relining i Fastigheter (Brif) tog själva initiativ till kvalitetsprogrammet, BRiF3Q, som startade 2012. Där BRiF3Q syftade till att kontrollera att den som utförde reliningen hade adekvat utbildning och kvalitetssystem, riktar den nya P-märkningen in sig mer på själva materialet och utförandet. Ett antal testar ska klaras av för att kontrollorganet SP typgodkänna metoden.

Fakta: P-märkning

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke. Märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. Produkten är typprovad och egenkontrollen övervakas av SP.

–Först ska reliningföretaget klara en typprovning av produkten där vi tittar vi på hur materialet förändras över tid. Därefter ska företaget relina ett standardiserat system hos oss varefter testar om det håller tätt och klarar temperaturväxlingar, säger Marcus Granlund, gruppchef på SP.

Varje år kommer SP att utföra kontroller ute på verkliga projekt för att se om reliningen verkligen utförs enligt typgodkännandet.

– Vi kommer att ta materialprover som vi tittar på i vårt lab. Kravet är att provet ska motsvara det material som typgodkänts.

Den omfattande reliningutredningen som utarbetades av forskare på KTH 2011 pekade på att resultatet till stor del är avhängigt hantverkskunskapen.

– Tyvärr förekommer det som saknar en tydlig metodbeskrivning köper samma material, och påstår sig kunna leverera samma resultat, som de mer seriösa i branschen, säger Peter Halling, ordförande i branschföreningen.

Hans förhoppning är att p-märkningen ska göra det svårare för oseriösa aktörer att vara kvar.

– De beställarorganisationer vi har varit i kontakt med har välkomnat detta. Så om vi nu gjort vår hemläxa är vi oerhört beroende av att de som är köpare av tjänster också ställer krav på typgodkännande.

Det finns redan idag typgodkända reliningmetoder, men enligt Leo Spilg, ansvarig för provningarna på SP, innebär de branschgemensamma reglerna en skärpning.

– I de nya metodbeskrivningarna kommer också att tydligare framgå vilka användningsområden ett visst material lämpar sig för. Det kommer att räta ut en del frågetecken, säger Peter Halling.

För fastighetsägaren innebär det alltså att det blir enklare att avgöra om en viss metod lämpar sig i ett specifikt fall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]