Jakob Olofsgård, Liberalernas bostadspolitiska talesperson. Foto: Liberalerna
Publicerat 8 juni, 2022

”Alltför ofta ställs svaga grupper mot varandra”

Näst på tur i vår utfrågning av de bostadspolitiska talespersonerna är Liberalernas Jakob Olofsgård som vill se en svensk modell för social housing – även om han hellre använder begreppet behovsbostäder.

Jakob Olofsgård, som har bakgrund inom byggsektorn, blev ny riksdagsledamot för Liberalerna i augusti 2021, någon månad senare tog han över ansvaret för de bostadspolitiska frågorna. Om partiet blir kvar i riksdagen även efter höstens val står fortfarande skrivet i stjärnorna. Men Jakob Olofsgård säger att med honom på posten så skulle det bli en mer renodlad bostadsminister än den nuvarande.

Bostadsmarknaden är på väg att snart helt tappa ett segment av bostäder då delar av det billiga beståndet renoveras bort. Vad vill du göra åt det?

[ Annons ]

– Grundproblemet är ett för lite bostadsbyggande. Vi har länge varnat för bristen på byggbar mark. Det handlar också om byggregler som är för krångliga och planprocesser som tar för lång tid. Det gör att det kostar för mycket pengar och det byggs bara på de allra dyraste platserna, där man får hög avkastning. I slutändan kommer det att drabba de resurssvaga hushållen att det byggs för lite.

Nu talar du om byggande, vilket man oftast gör i politiken. Men de billigaste lägenheterna kommer alltid att finnas i det redan existerande beståndet. Behövs det inte några ändringar där?

– Det är bristen på bostäder som gör det så lönsamt att höja standarden väldigt mycket i det befintliga beståndet. Men om det skulle finnas ett större utbud av bostäder på marknaden så skulle man inte renovera bort de billigare lägenheterna i lika stor utsträckning.

Om det skulle finnas ett större utbud av bostäder på marknaden så skulle man inte renovera bort de billigare lägenheterna i lika stor utsträckning.

Den strukturella hemlösheten ökar. Vad vill ni göra?

– Vi har ett ambitiöst program där vi vill se en nationell hemlöshetsstrategi. Där förordar vi att metoden ”Bostad först” ska tillämpas i alla kommuner. Att få en bostad, en trygg punkt i tillvaron, är det viktigaste för att man ska kunna ta sig ur de problem man har. Vi har också föreslagit en nationell stiftelse som ska kunna tillhandahålla bostäder för hemlösa. Den vill vi finansiera via allmänna arvsfonden.

Några av de förslag Karolina Skog lämnat i sin bostadssociala utredning är:

  • en ny bostadsförsörjningslag där en tillträdande regering ska presentera en nationell handlingsplan för behoven på bostadsmarknaden.
  • skärpta krav på hyresvärdar att motivera de krav de ställer på nya hyresgäster.
  • tydligare förutsättningar för bostadsförmedlingar att kunna förmedla bostäder med social hänsyn.
  • kommuner ska lämna hyresgarantier till barnfamiljer.
– Grundproblemet är ett för lite bostadsbyggande. Vi har länge varnat för bristen på byggbar mark, säger Jakob Olofsgård, Liberalernas bostadspolitiska talesperson. Foto: Liberalerna

Anser ni att det är bra förslag för att skapa en fungerande social bostadspolitik?

– Vi är positivt inställda. Framförallt till utredningens slutsats att den generella bostadspolitiken nått vägs ände. Det blir allt tydligare att socialdemokraternas one size fits all-system inte fungerar. Det har blivit för få och för dyra bostäder. De konkreta förslagen du nämner är bra. Hyresgarantierna kanske man behöver tänka ytterligare ett par varv kring, men vi slår inte bort något. Men detta kommer inte att räcka hela vägen. Regeringen gav Karolina Skog tillräckligt breda direktiv för att göra det möjligt att skapa de riktigt offensiva åtgärder som nu behövs.

Räcker marknadskrafterna för att styra fördelningen mellan upplåtelseformen i nyproduktionen?

– Konsumentens efterfrågan bör givetvis styra fördelningen mellan de olika upplåtelseformerna. Men om den verkligen hade tillåtits göra det så hade vi haft ett betydligt mer varierat bestånd än idag. I dagens utsatta områden, där det hyrda beståndet dominerar, är det tydligt att marknadskrafterna inte fått råda.

För de som idag faller mellan stolarna har vi föreslagit vad vi kallar ”behovsbostäder”

Priser kan visserligen pressas nedåt på en marknad. Men i de utsatta områdena kommer det oavsett finnas de som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden. Vad gör vi åt det?

– För de som idag faller mellan stolarna har vi föreslagit vad vi kallar ”behovsbostäder” – ett separat system för de som inte har råd och möjlighet att efterfråga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Det ska vara offentligt ägda hyreskontrakt som går till dem med störst behov. Där bör både allmännytta och privata aktörer ta ansvar för att tillskapa dessa bostäder som aldrig ska vara centrerade till ett enskilt hus eller område.

Social housing utav finsk modell alltså?

– Ja, vi har hämtat mycket inspiration därifrån. Social hosusing, där det såklart också finns många dåliga exempel i Europa, är ett känsligt begrepp. Men vi väljer ändå att driva frågan i form av behovsbostäder. Det innebär inte att vi ska ta bort dagens sociala kontrakt. Men i många kommuner har de sociala kontrakten gått i taket, och i allt tuffare ekonomiska tider kommer det att bli ett problem i många kommuner. Därför behöver vi succesivt bygga upp ett bestånd, inriktat på de som har ett akut behov, och där man inte blir av med kontraktet direkt om man får ett arbete.

Att tillåta en särlösning – ser du det också som en möjlighet bättre fungerande marknadskrafter på bostadsmarknaden i stort?

– Ja, för då frigör man tydligt en egen boendeform för just de resurssvaga. Idag ställs alltför ofta svaga grupper mot varandra. Redan nu bygger exempelvis Stadsmissionen egna boenden för att man tröttnat på dagens dåliga lösningar.

Bör investeringsstödet återinföras?

– Nej, nästa fråga!

Först får du motivera.

– För att det är ineffektivt. Riksrevisionens granskning bekräftade ju detta. Pengarna går rakt ner i fickorna på byggherrarna då det byggts för mycket som ändå hade byggts. Vi var för ett stöd om det verkligen hade gått till de resurssvaga, men det har det inte gjort.

Det kan vara nödvändigt att först kunna sätta en lägre hyra medans området växer fram och ännu inte hunnit bli så attraktivt, men då måste man sedan kunna ta igen det man först förlorade.

Ingen lär väl driva fri hyressättning vid nyproduktion som en valfråga. Men det finns ett färdigt förslag – kan det bli aktuellt att genomföra det?

– Det är viktigt att betona att det handlar om nyproduktion. Inget parti är för marknadshyror generellt. Det finns forskare som menar att just reglerade hyror i nyproduktion minskar byggandet. Det håller jag med om. Det kan vara nödvändigt att först kunna sätta en lägre hyra medans området växer fram och ännu inte hunnit bli så attraktivt, men då måste man sedan kunna ta igen det man först förlorade. Det är inget vi krigar oss blodiga för, men vi skulle gärna vilja prova vad det skulle ge.

Bör ett det finnas att statligt subventionerat bosparande?

– Ja, vi har föreslagit att det ska finnas för förstagångsköpare. Det är bra att uppmuntra sparande.

Om du blir bostadsminister efter valet vad står då överst på din prio-lista?

– Det viktigaste är att jag skulle vilja bli en renodlad bostadsminister, vilket vi inte har idag med en minister som bara vill ägna sig åt arbetsmarknadsfrågorna. Då skulle jag ta tag i att avskaffa det skärpta amorteringskravet, underlätta byggandet genom regelförenklingar och utreda behovsbostäder.

[Fler artiklar i temat]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]