[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 14 september, 2020

”2,5 procents höjning är rimligt”

Hyreshöjning med 2,5 procent nästa år är rimligt menar Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson och även Annika Winsth, chefsekonom på Nordea. Men på Hyresgästföreningen anser man att hyran snarare borde sänkas. 

Fastighetsägarnas vägledning för nästa års hyreshöjning är 2,5 procent. 

[ Annons ]

Det speglar samhällsutvecklingen anser Tomas Ernhagen, Fastighetsägarnas chefekonom

Det är en bild som även Nordeas chefsekonom Annika Winsth delar. 

– Efter den akuta krisen i våras är nu svensk ekonomi i en återhämtningsfas. Dessa stora slag gör att åren 2020-2021 bör ses tillsammans. Å ena sidan har vi då haft en djup kris med hög arbetslöshet och ett kraftigt fall i de disponibla inkomsterna.  Å andra sidan sker nu en återhämtning om än från en låg nivå. Arbetsmarknaden har bottnat, börserna är tillbaka på nivåer i likhet med före krisen och inkomsterna lär studsa tillbaka. Även om räntorna är låga och läget är skört ter sig därmed ett utgångsbud på hyreshöjningar på 2,5 procent för 2021 som relativt rimligt utifrån ett makroperspektiv, säger Annika Winsth till Fastighetstidningen.

Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson AB, anser även han det finns utrymme för en höjning.

– Det är sannolikt att BNP gör en rekyl upp nästa år. Då ökar de disponibla inkomsterna och lämnar utrymme för en väl avvägd hyreshöjning för seriösa hyresvärdar.

Är då 2,5 procent en rimlig hyreshöjning?

– Givet förutsättningarna och den goda ekonomiska utvecklingen de senaste åren är det i grunden en rimlig hyreshöjning. Nu kanske man tänker att läget förändrats under pandemin men bostadssidan har visat sig vara stabil, säger Martin Fors.

Tom Rasmussen, hyresförhandlingsansvarig på Heimstaden menar att det är svårt att på kort tid göra analyser av pandemins effekter och det oavsett vilken sida av bordet man sitter.

– Vi tycker att det är problematiskt att Hyresgästföreningen inte räknar på våra per ort presenterade siffror, kalkyler, prognoser, underhåll, investeringar med mera. utan att förhandlingarna istället styrs centralt. Det är ett bekymmer att vi inte är ense med Hyresföreningen om hur den generella hyresförhandlingen skall genomföras. På så sätt är systemets uppbyggnad satt på prov vid de årliga förhandlingarna.

Inte helt oväntat gör Hyresgästföreningen en helt annan bedömning. I ett pressmeddelande skriver man att Fastighetsägarna 2019 ville att hyrorna skulle följa hushållens inkomstutveckling. Prognosen för 2020 är att den reala disponibla kommer att sjunka med 0,9 procent.

–Med Fastighetsägarnas logik bör hyrorna snarare sänkas. Men vi kan inte bara basera hyresutvecklingen på makroekonomiska nyckeltal, utan snarare lokala förutsättningar på bostadsorterna. När vi undersökt coronas påverkan på hyreshushållen kan vi konstatera att nästan 68 procent av hyresgästerna känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt av pandemin, säger Erik Elmgren, biträdande förbundschef för Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]