[ Annons ]

Publicerat 14 september, 2020

Fastighetsägarna vill höja hyrorna med 2,5 procent

Konjunkturnedgången har bottnat och BNP väntas öka nästa år. Därför menar Fastighetsägarna att det är rimligt att  höja hyrorna med 2,5 procent under 2021.

Nu drar hyresförhandlingarna snart igång. Fastighetsägarna presenterar nu sin nationella vägledning inför hyresförhandlingarna 2021. Organisationen menar att det finns ett utrymme att höja hyrorna med 2,5 procent under 2021. Denna rekommendation utgör ett snitt för landet.

– Den årliga förhandlingen handlar om hur mycket de framförhandlade bruksvärdeshyrorna ska justeras för att följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Fram till 2010 baserades den årliga hyresjusteringen på de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Sedan 2011 är det istället bostadskonsumenternas allmänna värderingar som ska styra. Det är en bra förändring, men ska det fungera så behöver hyrorna utvecklas i takt med den allmänna inkomstutvecklingen. Det är ju genom inkomsten som vi uttrycker våra värderingar i faktisk efterfrågan på exempelvis boendetjänster, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

Helt klart lär Coronapandemin prägla årets hyresförhandlingar. Fastighetsägarna menar alltså att det trots allt finns utrymme för en hyreshöjning.

Pandemin har lett till ett kraftigt produktionsfall i den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutets (KI:s) senaste prognos spås BNP krympa med 4,3 procent i år i nominella termer (volymförändring plus förväntad inflation).

Men Fastighetsägarna menar att man måste se till utvecklingen framåt.  Enligt den senaste statistiken ser konjunkturnedgången ut att redan ha bottnat. 2021 räknar KI därför med att nominell BNP ska öka med 4,5 procent. I år spås timlönerna öka med 1,8 procent för att stiga med ytterligare 2,2 procent 2021. Disponibelinkomsterna spås öka med cirka tre procent.

– I vår nationella vägledning ser vi ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån i Sverige under nästa år med i snitt 2,5 procent. Givet de positiva prognoserna för svensk ekonomi under 2021 skulle en högre höjning kunna motiveras. Den stora osäkerheten när det gäller pandemins utveckling i vår omvärld talar dock för att en någon mindre justering är rimlig, fortsätter Tomas Ernhagen.

Fastighetsägarna vill alltså att en relativt hoppfull bild av svensk ekonomi ska utgöra grund för förhandlingarna som snart tar vid

– Fastighetsägarna ser ett behov av en hyresjustering och det är viktigt att stärka hyresrättens position på bostadsmarknaden. Det behövs fler bostäder och hyresrätten är viktig för bostadsförsörjningen i Sverige, säger Anders Holmestig, VD på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]