[ Annons ]

Publicerat 11 juni, 2015

12 bästa tipsen för effektivare förvaltning

De stora pengarna ligger i de små åtgärderna. Ofta krävs det inga enorma investeringskostnader för att förbättra driftnettot rejält. Ta del av experternas bästa effektiviseringstips.

[ Annons ]

Organisation och utveckling

1. Tydliggör roller
Ansvar och befogenheter ska vara klara och tydliga utan glapp eller överlappning. Vem har sista ordet om fastigheten?

2. Delegera mera
Alla behöver inte vara med på allt.

3. Var proaktiv
Avsätt resurser för kontinuerlig utveckling. Se till att det finns både mandat och resurser att vidareutveckla tjänster, processer och system.

4. Håll koll på processerna
Lägg jobbet på de viktigaste och mest frekventa processerna för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Spara tid, pengar och frustration!

Ekonomi och uppföljning

5. Mät och följ upp
Det man inte mäter vet man inte. Jämför, jämför! Specifikt för energi – se till att det finns mätare, analysera och jämför förbrukningar.

6. Tänk långsiktigt
Undvik suboptimeringar och se till att saker görs samordnat vid rätt tillfälle. Teknik och affär är två sidor av samma mynt och måste hänga ihop.

7. Prioritera och fokusera
Lägg pengarna där de gör nytta, lite högre förvaltningskostnad kan resultera i högre driftnetto.

Stödsystem

8. Integrera IT
IT är en del av verksamheten, inte något separat. Kravställaren är kärnverksamheten – inte IT-funktionen. Se till att systemen pratar med varandra, eller att information överförs på annat sätt. Information ska endast finnas på ett ställe.

9. Våga välja
Less is more! Hellre några utvalda funktioner som verkligen fungerar än många halvdåliga.

10. Anpassa för användarna
Se till att de olika systemen/funktionerna verkligen är anpassade för olika personalkategorier, och hur de kan komma åt systemen (laptop, fast dator, smartphone eller surfplatta).

11. Kvalitetssäkra information
Skit in, skit ut! Om informationen i dina system inte håller rätt kvalitet blir analysen värdelös.

12. Implementera och förankra
Avsätt ordentligt med tid och resurser för detta när du inför ett nytt system. Följ upp hur systemen används. Använd informationen i systemen.

 

Läs mer!

Förvaltningstipsen är en del av Fastighetstidningens tema om fastighetssystem och automation. Här kan du läsa mer i temat:

”Driftnettot är avgörande”

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]