[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 30 september, 2021

Prisskillnaden på vatten och avlopp fortsatt stor

VA-priserna har ökat med 4,8 procent i snitt på ett år. Och årskostnaden för en lägenhet är sex gånger så hög i den dyraste kommunen jämfört med den billigaste. Detta enligt Nils Holgerssongruppens nya rapport.

Priset på vatten och avlopp ökar betydligt mer än KPI och skiljer sig stort kommuner emellan. 42 kommuner höjer sin taxa för vatten och avlopp med 10 procent eller mer medan 62 kommuner har oförändrad taxa. Nio kommuner sänker sin VA-taxa. 

Dyrast är Tjörn med en årskostnad på 10 248 kronor per lägenhet och år medan Solna är billigast med 1 644 kronor per lägenhet och år.

[ Annons ]

– De stora och ojämna prisökningarna är problematiska och slår direkt mot konsumentens plånbok. En god långsiktig planering och framförhållning när det gäller prissättning för vatten och avlopp är ett rimligt krav för att ökade kostnader inte ska komma som en överraskning för kunderna, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Den senaste tidens kraftiga skyfall komplicerar frågan om vatten- och avloppssystemen ytterligare.

– Klimatförändringar och extrema väderhändelser gör frågan om tillgång till vatten och välfungerande avlopp angelägen. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för hållbara VA-system ska fördelas i framtiden, säger Mari-Louise Persson.

Medelkostnaden för elnät är enligt Nils Holgersson-rapporten 3085 kronor per lägenhet och år. I Sveriges dyraste kommun, Berg, är kostnaden 72 procent högre, 5 318 kronor per lägenhet och år. Kommunen med det lägsta priset är Mölndal, med 1624 kronor per lägenhet och år, 47 procent lägre än snittet. 

Mellan de tio kommuner med högst respektive lägst elnätsavgift skiljer nästan 3 000 kronor per lägenhet och år.

Läs hela rapporten här.

Fakta: Nils Holgerssongruppen

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige, statistikmyndigheten SCB samt genom egen insamling.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]