Anders Ydstedt, rådgivare och författare, håller inte med Alexander Ståhle om att framtidens stadsbor frivilligt kommer att välja bort bilen.
Publicerat 17 november, 2015

”Vi kommer att fortsätta gilla bilen även i framtiden”

I senaste numret av Fastighetstidningen förutspår stadsplaneraren och forskaren Alexander Ståhle att framtidens stad är bilfri. Den prognosen är fel. Det anser rådgivaren och författaren Anders Ydstedt. Nu ifrågasätter han hur fastighetsägare skulle kunna vinna på den urbaniseringsutveckling som Ståhle förutspår.

Ståhles prognos om bilen är fel. Det har aldrig sålts så många bilar som nu. Hittills i år har det sålts nästan tolv procent fler bilar i Sverige än motsvarande period förra året och sedan 1950-talet har antalet bilar ökat med ca 40 000 varje år. Globalt har bilförsäljningen ökat med 40 procent sedan 2005. Även i Stockholm ökar antalet bilar.  Från 2002 till 2013 ökade antalet bilar i Stockholms län med 14 procent.

[ Annons ]

Läs även

”Vägen till framtiden är bilfri”

Alexander Ståhle menar att bilstaden är på väg ut.

Vi gillar bilen som gör det möjligt att ta oss från den punkt vi är på till dit vi ska, när vi vill och med dem vi själva väljer att resa med. Nio av tio resor sker på väg och åtta av tio med bil. Och mycket talar för att vi kommer att göra så även i framtiden. En ny undersökning via Espellos ungdomspanel visar att 18-24 åringar tror det kommer att finnas fler bilar i framtiden och över 70 procent av dem vill äga eller leasa en bil. Nya affärsmodeller som delningsekonomin och autonoma bilar ger också fler tillgång till bil. Delningsekonomin gör att även de som för tillfället inte har plats eller råd att äga bil kan köpa tillgång till bil när de behöver och på sikt kommer autonoma bilar för de som inte kan köra bil. Det är bra för autonoma bilar kan effektivisera trafikflöden med upp till 70 procent och både autonoma bilar och delningsekonomin kommer att minska parkeringsbehoven i våra städer.

Ståhle försöker argumentera för att fastighetsägare ska vara drivande i utvecklingen för den bilfria staden. Argumentet är att fastigheter som kan nås utan bil, men till fots, med cykel eller kollektivtrafik, har högre värde. Så är det alldeles säkert. Ju fler som kan nå en fastighet desto bättre.  Men detta säger inget om att värdet skulle öka för fastigheter som INTE kan nås med bil. Den fastighetsägare som medverkar till att begränsa den fria rörligheten på gator för sina hyresgästers kunder och olika servicefunktioner riskerar att begå ett stort misstag.

Städer är viktiga centra för företag, service, administration med mera. Detta kräver pendling både för de som arbetar och bor någon annanstans och för de som kommer på besök till innerstaden för  olika funktioner. Men i Ståhles vision bestämmer de boende i city tempot och då finns det inte plats för handel och företagande med god betalningsförmåga. Dessutom är det är väldigt orationellt att bo trångt i city och ha service och verksamhet glest utanför staden. Och hur fastighetsägare skulle kunna vinna på detta begriper inte jag.

Historiskt var städernas storlek begränsad av hur långt man kunde gå. Italienaren Cesare Marchetti har kommit fram till att människan har rest ungefär lika mycket – räknat i tid – sen urminnes tider. Det handlar om en timme per dag och tittar man på promenadstäderna före 1800-talets tekniska landvinningar så stämmer storleken ganska bra med hur långt man kan gå tur och retur på en timme. Först med ökad rörlighet kunde städerna växa. Vi människor maximerar nyttan av de ekonomiska möjligheter som finns inom rimligt dagligt pendlingsavstånd givet den budget för tid och ekonomi vi har råd med. Mobilitet ger oss möjligheten att själva göra denna optimering. Får vi bättre jobb eller bostad kan vi leva med och kanske t o m uppskatta en timmes resande.

Visionär stadsutveckling bör inte handla om att stänga, begränsa och förbjuda. I stället bör den utgå från en modern syn på mobilitet som bejakar alla trafikslag och vad de kan erbjuda dem som rör sig i staden. Vi vet inte hur framtidens bil kommer att se ut men helt klart är att den kommer att vara ren, tyst och säker. Istället för att begränsa bilismen, borde det föras en seriös och konstruktiv diskussion om vilken potential som framtidens bilar innebär för trafikplaneringen i våra städer. Så köp inte tankarna om att bygga bort gatorna. Inget talar för att vi kommer att vilja minska vår rörlighet i framtiden.

Anders Ydstedt

Anders Ydstedt är rådgivare till företagare och organisationer på Scantech Strategy Advisors och författare bland annat till boken Far och Flyg, hur resor förändrar världen (2009).

 

 

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]