[ Annons ]

Johan Mann, vd Fastigo.
Publicerat 8 juni, 2021

”Vi kan dra nytta av kompetensomställning i andra branscher”

Lättare att säga upp anställda men även större möjligheter till kompetensutbildning för nya jobb. Johan Mann, nytillträdd vd på Fastigo, kommenterar vad las-paketet innebär för fastighetsbranschen.

”Den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid” har den kallats. Under måndagen presenterade regeringen och samarbetspartierna riktlinjerna för hur den svenska arbetsrätten ska förändras.

Det så kallade las-paketet innehåller allt från flexiblare arbetsrätt till ett helt nytt system för vidareutbildning på arbetstid. Johan Mann, som bara hunnit sitta på vd-stolen i fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo i en dryg vecka, välkomnar reformförslaget.

[ Annons ]

– Det finns en del positiva förändringar i förslaget sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Det är exempelvis rimligt att skälen för uppsägning förändras från saklig grund till sakliga skäl i kombination med att anställningen inte består under tvistetiden. 

Johan Mann menar att de medför att alla arbetsgivare, däribland Fastigos medlemmar, kan hantera situationer av misskötsamhet på ett bättre sätt. 

– Det är rimligare att en arbetsgivare får betala skadestånd i efterhand om en uppsägning inte visar sig vara rätt än att anställningen ska bestå, i värsta i flera år, under en lång tvist. Detta oavsett om arbetsgivaren har rätt i sin bedömning av om sakliga skäl för uppsägning föreligger eller inte, säger Johan Mann.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Svenskt näringsliv, PTK och fackförbunden If Metall och Kommunal. Men det är en rad förändringar som påverkar alla som har en anställning. En förändring är att arbetsgivare ska få undanta tre anställda från regeln om ”sist in-först ut”. I dag får man undanta två personer, och bara på företag med högst tio anställda.

– Det är också bra ur ett arbetsgivarperspektiv att turordningsreglerna ger möjlighet till fler undantag, även om det just i fastighetsbranschen inte varit någon större problematik. Här har våra medlemmar istället ofta kunnat hitta bra lösningar lokalt tillsammans mellan arbetsgivare och fack. Det hoppas vi kunna fortsätta att göra.

Men Johan Mann tror dock att förändrade turordningsregler generellt kan komma att bli viktigare på arbetsmarknadenmed tanke på att de flesta branscher genomgår en snabb digitalisering och specialisering, vilket innebär att kompetenskraven förändras. 

– Dock har fastighetsbranschens problem snarare varit kompetensförsörjning där fokus mer legat på rekrytering och att få in medarbetare och kompetens i branschen även om omställningsbehov förekommer, konstaterar Johan Mann.

En förändring enligt förslaget blir att rätten till vidareutbildning och kompetens för de anställda förstärks. Ett nytt omställningsavtal ger den som arbetat hos en arbetsgivare i minst åtta år möjlighet att utbilda sig med 80 procent av sin lön under ett år.

– Vi har ju trygghets- och omställningsavtal tillsammans med våra motparter idag. Vi håller som bäst på och analyserar om vi från Fastigos sida anser att det finns skäl göra förändringar i de avtalen. Men eftersom fastighetsbranschen har stora behov av att rekrytera arbetskraft så tror jag att en viktig del även kan bli att kunna dra nytta av kompetensomställning från andra branscher, säger Johan Mann.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]