[ Annons ]

Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 7 januari, 2021

Välkomnar krav på ersättning vid nedstängning

En majoritet i socialutskottet kräver nu ändringar så att fastighetsägare och företag som drabbas av en eventuell nedstängning ska kompenseras, om den nya tillfälliga pandemilagen praktiseras. Detta välkomnas av Fastighetsägarna.

Riksdagen debatterar och röstar om den nya pandemilagen på fredag förmiddag. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft redan den 10 januari. Går lagen igenom kommer regeringen att kunna begränsa öppettider för butiker och andra allmänna platser för att förhindra trängsel.

Riksdagens socialutskott tydliggjorde under torsdagen att man kommer att ställa krav på  att verksamheter som drabbas av en eventuell stängning ska ha rätt till ekonomisk ersättning. Socialutskottet har beslutat att regeringen ska återkomma med ett förslag till hur företag och fastighetsägare ska kompenseras vid ett beslut om en eventuell nedstängning. M, C, L, KD och SD står bakom kravet.

[ Annons ]

Detta välkomnas av Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Om regeringen stänger ned gallerior, varuhus eller köpcentrum behöver det följas av ersättning till de som drabbas eftersom det de facto handlar om ett näringsförbud. Rätten till ersättning är grundlagsskyddad och det är därför bra att riksdagen tydligt uttalar att verksamheter som drabbas av en eventuell nedstängning ska ersättas, säger Anders Holmestig.

Regeringen har inte motsatt sig inte att drabbade verksamheter ska få ersättning. Dock vill man inte att det ska regleras i själva lagtexten.

”En ersättning som istället skrivs in direkt i pandemilagen skulle riskera att ge upphov till svåra och långa rättsprocesser. Det skulle bli krångligt och osäkert för svenska företag. En öppen skrivning i en ramlag är helt enkelt inte en lämplig grund för ett budgetbeslut”, skriver finansminister Magdalena Andersson (S) i en kommentar.

Anders Holmestig betonar att man från Fastighetsägarnas sida har full förståelse för att regeringen vill förbereda sig för att kunna vidta åtgärder om smittspridningen ökar. Men Anders Holmestig manar att en nedstängning bara får vara det sista alternativet staten tar till när andra mindre ingripande åtgärder använts och inte gett effekt.

– Fastighetsföretagen har under hela coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning.  Vi kommer tillsammans med våra medlemmar fortsätta arbeta för att minska risken för trängsel i köpcentrum och gallerior, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]