[ Annons ]

Målet med takträdgården i Malmö har varit att brukarna ska kunna uppleva samma positiva kvalitéer som vistelsen i en trädgård kan ge. Foto: Johan Bävman
Publicerat 11 oktober, 2021

Takträdgård för terapi

Region Skånes minnesklinik är världsledande inom forskning kring minnessjukdomar och demensvård.

Verksamheten bar på en önskan om en tillgänglig och grönskande yttre miljö för sina anställda och patienter. Tillsammans med ett team av forskare inom miljöpsykologi från SLU Alnarp, bestående av psykologer, läkare och vårdpersonal från minneshälsan har White skapat en unik trädgård på takterrassen till ett nytt, centralt beläget kontorshus i Malmö.

Takträdgården är ett ambitiöst försök att skapa förutsättningar för läkande grönska och stöd till den konventionella vården på minneskliniken. Samtidigt är den en enorm tillgång för personal och anhöriga till patienter, en restorativ arbetsplats helt enkelt.

[ Annons ]

Målet har varit att brukarna ska kunna uppleva samma positiva kvalitéer som vistelsen i en trädgård kan ge på marken, fastän de befinner sig på ett tak mitt i staden.

FAKTA

 • Fastighetsägare: Vasakronan
 • Arkitektbyrå: White Arkitekter/Markus Magnusson
 • Plats: Kontorshuset Priorn i Malmö
 • En vinterbonad paviljong som också är fullt utrustad som möteslokal gör trädgården attraktiv som arbetsmiljö även under kalla och regniga dagar.
 • Personalen har sin lite mer privata del för lunch eller arbete i det fria. Platsen kantas av en pergola med
  olika typer av klätterrosor.
 • Redan i det inglasade väntrummet får man kontakt med trädgården. Ett porlande vattenspel och en sittbänk inbäddad i grönska ska locka ut besökaren.
 • En del av trädgården har utrustats med planteringsbänkar där patienterna har möjlighet till terapeutisk odling.
 • Hela trädgården binds samman av en ”walk&talk”-slinga där patienter och personal kan föra samtal under sina promenader.
 • Takterrassen är cirka 500 kvadratmeter stor och anlagd som en trädgård med närmare 3?000 perenner, buskar och träd i varierande kompositioner där över 100 olika arter ingår.
 • Trädgården har utformats med många små och skyddade platser för samtal eller kontemplation.
 • Var plats har sin egen unika identitet i material och växter.
 • Hela trädgården är fullt tillgänglig med former, material och kulörer som ska kännas mjuka och vänliga.
 • Gluggarna är försedda med ett finmaskigt vajernät av rostigt stål. Det fungerar både som fallskydd och spaljé för klätterväxter. Från gatan upplevs terrassen som ett frodigt, grönt tillskott i stadsbilden.
 • Centralt placerad finns en aktivitetsyta för yoga och sjukgymnastik. En formklippt hög häck av vintergrön liguster formerar rummet och ger skydd.
 • Från terrassen har personal, patienter och anhöriga en magnifik utsikt över det centrala Malmö med bland annat Konsthallstorget och magistratsparken i fonden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]