[ Annons ]

Karin Comstedt Webb är hållbarhetschef på Cementa. Foto: Cementa
Publicerat 2 juni, 2021

Cementa storsatsar på klimatneutral cementproduktion

HeidelbergCement-koncernen, där svenska Cementa ingår, har startat en förstudie och växlar nu upp satsningen på att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik på Gotland.

Cementindustrin står för ungefär 7 procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. CCS-lösningar (carbon capture and storage), där koldioxid fångas in och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden, kan bidra till minskade utsläpp.  Det är denna teknik som cementfabriken i Slite på Gotland ska nyttja för att fånga in 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.

– Nu växlar vi upp och satsar allt på att etablera en CCS-anläggning i Slite, som innebär att Sverige kan bli världsledande på klimatneutral cementproduktion. Vår satsning är en nödvändig pusselbit för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål till 2045, och för att målen i FN:s Parisavtal ska kunna nås, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

[ Annons ]

I dag levererar Slitefabriken levererar ungefär tre fjärdedelar av den cement som används i det svenska samhällsbygget.

– Målet är att bostäder och infrastruktur kan byggas med klimatneutral cement inom tio år och att betongbyggandet blir klimatneutralt. Det här är en grundförutsättning för att många aktörer ska nå sina egna klimatmål, både kunder och samhällsbyggnadssektorn som helhet, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa.  

En förstudie har nu inletts för att definiera alla kritiska steg på vägen. Den rör frågor kring teknikval, miljöpåverkan, juridiska frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning. Utveckling, tillståndsprocesser och byggperiod bedöms ta knappt tio år.

En viktig förutsättning för satsningen är att det görs väsentliga elnätsuppgraderingar både till och på Gotland, eftersom elnätsbehovet kommer att uppemot femdubblas jämfört med idag. Det behövs även ett fungerande regelverk för CCS och inte minst kommersiella drivkrafter för att kunna fullfölja denna satsning.

Cementa satsar stort på att utveckla anläggningen i Slite till världens första koldioxidneutrala cementfabrik.

Cementa och tar investeringsbeslut först 2026-2027 när de fått miljötillstånd för verksamheten och elförsörjningen har tryggas.  

Hur troligt är det att projektet blir verklighet?

– Vi tror att det finns en jättestor chans att lyckas. Vi råder inte över alla förutsättningar själva, men vi har en väldigt positiv dialog både med kunder och politiker och myndigheter, som alla spelar roll för att detta ska möjliggöras. Klimatomställningen är så pass angelägen att det finns en stor vilja att se till att omvandlingen av cementindustrin genomförs, säger Karin Comstedt Webb.

En viktig pusselbit i satsningen på Slitefabriken är norska regeringens satsning på CCS. I Brevik bygger nu HeidelbergCement världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i Brevik. Den kommer att fånga in 400 000 ton årligen, vilket motsvarar hälften av fabrikens utsläpp. Samtidigt byggs det upp kapacitet för att geologiskt lagra koldioxid även från andra industrier. 

Giv Brantenberg, vd för HeidelbergCement norra Europa menar att kunskaperna från Norge är till stor nytta vid planeringen för en anläggning på Gotland.

–Utifrån vår goda erfarenhet av samarbetet med Norges regering och deras beslut att satsa på den här tekniken, så väljer vi nu att växla upp våra ambitioner till en fyra gånger så stor anläggning för koldioxidinfångning i Sverige, säger Giv Brantenberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]