[ Annons ]

Heidi Wik, vd på Tessin. Foto: Tessin.
Publicerat 6 juli, 2021

Stort intresse för investeringar i fastighetsbranschen

Intresset för investeringar i fastighetsbranschen är fortsatt stort, trots över ett år med coronapandemin. Det visar en undersökning från finansieringsplattformen Tessin.

Tessin har frågat totalt 748 av sina medlemmar om intresse av investeringar i fastighetsbranschen. Fler än 95% av de tillfrågade är intresserade av att investera i bostäder, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående undersökning som genomfördes 2019.

Majoriteten bland Tessins medlemmar har en investeringshorisont på kort (1–2 år) och medellång sikt (2–5 år). Endast 8 procent, har en temporär investeringshorisont på 0–6 månader. Risknivån bland Tessins investerare återfinns främst kring medelhög (5–8 procents avkastning) samt hög risk (8–10 procents avkastning). Det är ett risktagande som inte förändrats påtagligt jämfört med undersökningen 2019.

[ Annons ]

På frågan kring vilken typ av fastighetsprojekt medlemmarna främst tänker investera i lyfts primärt nybyggnation av bostäder (hyresfastigheter och bostadsrätter) samt samhällsfastigheter (äldreboende och skolor).

– Fastighetsbranschen är en bransch i förändring, men som investering är det en stabil placering som genererar en god avkastning i en tid med låga räntor och osäker konjunktur. Jämfört med föregående undersökning visar årets siffror att våra medlemmar i allt högre grad avser att investera större summor än tidigare. Det tyder på en fortsatt god tilltro till fastighetsutvecklingen framöver, säger Heidi Wik, vd på Tessin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]