[ Annons ]

I Västberga har ungdomslägenheter byggts med tidsbegränsade bygglov. Tack vare att prefabricerade lägenheter lyfts in i en stomme har projektet varit snabbt och kostnadseffektivt.
Publicerat 2 juni, 2021

”Snabba hus kan lösa akut bostadsbrist”

Jagvillhabostad.nu har tagit initiativ till byggande av hundratals ungdomsbostäder på tomter med tidsbegränsade bygglov i Stockholm. Men Dina Oetterli, ny förbundsordförande, är besviken på att inte fler kommuner nappar på konceptet.

Den ideella organisationen jagvillhabostad.nu samlar ungdomar som tröttnat på bostadskrisen och vill göra något åt dem. De uppfann därför konceptet Snabba Hus, fick pengar av Allmänna Arvsfonden för en förstudie och fick Svenska Bostäder att nappa på konceptet. Resultatet är tre nya bostadsområden för unga med sammanlagt 661 lägenheter, i Västberga, Råcksta och Norra Ängby.

– Med vårt koncept Snabba Hus kan man lösa den akuta bostadsbristen för unga. Det är snabbt och kostnadseffektivt tack vare att vi använder prefabricerade modullägenheter med permanentstandard, som lyfts in i en stomme som ser ut ungefär som ett vinställ, säger Dina Oetterli.

[ Annons ]

Vi träffar kommuner hela tiden som säger att konceptet är fantastiskt, men sedan händer inget.

Idén bygger på att kommuner ger tillfälliga bygglov på planlagd mark, där det inte kommer att byggas på 10–15 år. När bygglovet går ut kan bostäderna flyttas till ny tomt. Men Dina Oetterli är besviken på politiker som inte gör mer för att lösas de ungas situation och på att inte fler kommuner satsar på de nya koncepten.

– Tyvärr finns det ett stort motstånd, framför allt från tjänstemännen på kommunerna, som hellre ser att man bygger permanenta hus som står i mer än 15 år. Vi träffar kommuner hela tiden som säger att konceptet är fantastiskt, men sedan händer inget. Göteborg, Malmö, Örebro, nej inget resultat hittills, säger Dina Oetterli.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]