[ Annons ]

Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt. Foto: Castellum
Publicerat 31 mars, 2021

Så vill Castellum bidra till att lösa effektbristen

Castellum inleder nu samarbete med fem energibolag i syfte att bidra till att lösa effektproblem i det svenska elnätet.

Den senaste tiden har det varit stort fokus på effektbristen i det svenska elsystemet. Debatten har främst handlat om energitillförsel, kärnkraft eller inte, och utbyggnad av elnätet. Men även slutkunden kan bidra till flexibilitet i elsystemet.

Det har Castellum tagit fasta på när bolaget nu tagit initiativ till en effektstrategi i samarbete med fem energibolag. Medverkande bolag är Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi samt Tekniska verken i Linköping. Det handlar om hur stora elkonsumenter kan hjälpa det ansträngda svenska elsystemet, och där fastigheter blir en aktiv del i helheten.

[ Annons ]

– Jag tror att samarbeten av det här slaget kommer att vara avgörande om vi ska kunna fortsätta att förtäta våra städer. Det är också viktigt om vi ska kunna ställa om från en fossil-, till en elektrifierad fordonsflotta eftersom det genereras många höga toppar när bilar och bussar ska laddas, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till projektet.

Först ut blir den demonstrationsanläggning som Castellum bygger i Linköping. Här ska det finnas 100 laddplatser, batterilager och solceller.

– Där kommer vi att kvalificera oss hos Svenska Kraftnät för att kunna sälja frekvensregleringstjänster. När det finns behov i elnätet att reglera frekvensen så kommer vi att kunna hjälpa till och stötta, berättar Johan Sellin.

I det svenska kraftnätet har det traditionellt varit vattenkraftens uppgift att reglera frekvens. Vattenkraften har den uppenbara fördelen att det är relativt enkelt att öka eller minska flödet till turbinerna. Men vattenkraften produceras uppe i norr och elbehoven i landet har förändrats radikalt. Batterier har också fördelen att kunna reagera betydligt snabbare på frekvensförändringar.

– Vi tittar även på andra sätt att bli mer flexibel i vår elkonsumtion. Man kan också styra lasterna i huset mer flexibelt så att man exempelvis drar ner laddhastigheten vid en effekttopp, säger Johan Sellin.

Enligt Castellum var samtliga medverkande energibolag snabba att ansluta sig till projektet. Trycket på elnäten kommer bara att öka i och med övergång till eldriven mobilitet, omställning till fossilfri framställning av järn och stål, krav på säker energitillgång för växande städer och stabil tillgång till el för stora datacenter.

– Att tillsammans med våra kunder utveckla nya och mer hållbara sätt att lösa utmaningarna kring eleffektfrågan är nödvändigt om vi ska klara den omställning som pågår i alla delar av samhället. Vi ser handel med effekt och systemtjänster kopplade till detta som viktiga verktyg framöver och vill ta tillvara alla möjligheter till samarbete som erbjuds, säger Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Johan Sellin känner sig trygg i att själva batteritekniken är tillräckligt utvecklad för att fungera i den här typen av upplägg. Det som behöver lösas praktiskt är olika typer av  säkerhetsfrågor kopplade till brandrisk.

– Men det viktigaste är att hitta lösningar på vilka olika roller som ska finnas i det framtida elmarknaden. Vilken roll kommer fastighetsägaren att ha? Vilken kommer elnätsägaren att ha? resonerar Johan Sellin.

Detta är något som redan sker i mindre skala på en rad orter. Fastighetsägare med batterilager kan som en av flera aktörer vara med och erbjuda sina tjänster på Svenska kraftnäts reglermarknad. När systemet känner av att frekvensen går upp betyder det att det för mycket energi i elnätet – då laddar batterierna. Når frekvensen under ett visst gränsvärde bidrar istället batterierna med en del av det tillskott som behövs för stunden.

Men Johan Sellin konstaterar att det med nuvarande regelverk är krångligt. Nu är man begränsad till att alla batterilager måste finnas inom samma elprisområde, och man behöver ta omvägen via en balansansvarig vilket gör att man inte utnyttjar potentialen att kunna effektreglera direkt.

– Detta har hittills inte gjorts i större skala med flera elnätsägare inblandade. Vi vill hitta en bilateral lösning mellan elnät. Då skulle det bli mer förutsägbart med samma ersättningsmodell överallt. Det skulle underlätta för oss fastighetsägare när vi vill göra investeringar i teknik som kan bistå elnätet, säger Johan Sellin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]