[ Annons ]

Från vänster: Johan Wejdmark (Fastighetsägarna Service), Maria Sahlén (NREP Sverige), Stefan Younes (Fastighetsägarna Service), David Gutierrez (Fastighetsägarna Service) och Anna Erlandsson (NREP Sverige). Foto: Fastighetsägarna Service.
Publicerat 10 maj, 2021

Så ska NREP effektivisera förvaltningen

NREP tar hjälp av Fastighetsägarna Service för stöttning av administration och drifttekniska uppdrag. Målet är att utforska nya, innovativa vägar för förvaltning av fastigheter.

Tanken med samarbetet är enligt NREP att implementera smarta lösningar, som exempelvis digitala lås och olika typer av molntjänster, med syfte att berika kunder och människors vardag.

– Ett exempel på hur vi kommer närmare kunderna och förenklar för dem är bland annat tillgång till en app för de boende, där de smidigt kan få service och uträtta ärenden, samt digitala låssystem som fungerar för såväl kommersiella som privata kunder. Effektivitet uppnår vi bland annat genom att ha en och samma samarbetspartner för alla fastigheter i Sverige som hanterar administration, och inte minst den dataöversikt vi kommer att få som underlättar smidiga och underbyggda beslutsprocesser, säger Maria Sahlén, operativ chef på NREP i Sverige.

[ Annons ]

Stefan Younes, vd på Fastighetsägarna Service, säger att samarbetet med NREP inte bara är ett partnerskap kring de enskilda fastigheterna, utan också ett partnerskap i innovation och hur man tillsammans kan utmana och driva förändring i branschen. 

– Fastighetsägarna Service och NREP delar visionen om att vi med lokal närvaro och ett nära samarbete med kunden kan erbjuda de bästa lösningarna, och båda bolagen gillar att utmana kända sanningar. Jag och alla medarbetare ser fram emot att ta ett tydligare kliv in på den kommersiella marknaden, säger han.

Samarbetet omfattar i dagsläget cirka en miljon kvadratmeter och spänner över fastighetssegmenten modern logistik, bostäder, samhällsfastigheter, hotell samt kontor. Detta kommer utökas i takt med att NREP färdigställer fastigheter under produktion. Avtalet träder i kraft under hösten 2021 och löper under fyra år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]