[ Annons ]

Bild: Sweco.
Publicerat 28 april, 2021

Så kan stadsplanering påverka folkhälsan

Nyckel till en friskare och mindre förorenad stad kan vara en grönare och tätare stadsplanering. Det menar Sweco i en ny  Urban insight-rapport.

Hela 70 procent av befolkningen i europeiska städer utsätts för skadliga luftföroreningar. Dessutom dör en miljon människor varje år på grund av brist på aktivitet. Stillasittandet har inte minst tydliggjorts under det senaste årets pandemi, när vi har rört oss mer i vårt närområde i mycket större utsträckning än tidigare.

Samtidigt förväntas runt 70 procent av världens befolkning bo i städer 2050, vilket kommer kommer att påverka såväl människors hälsa i form av ökade föroreningar som ekosystemet i staden.

[ Annons ]

– Det är viktigt att stadsutvecklingen och även fördelningen av dess gaturum blir en investering som främjar vår hälsa och välbefinnande, säger Vania Khairhallah hållbarhetskonsult på Sweco och talesperson för rapportserien Urban Insight i Sverige

I den nya rapporten Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures spår Sweco att närhet, förtätning och ”delad hastighet” blir viktiga delar i en stadsplaneringen som utveckla våra gator till inkubatorer för hälsa och välbefinnande.

– Delad hastighet innebär att man behandlar stadens olika transportsätt, från bilar till gångtrafikanter, mer jämlikt. Exempelvis genom gator och områden där hastighetsgränsen är i nivå med fotgängares och cyklisters hastighet, säger David Lindelöw, trafikplanerare på Sweco och en av rapportförfattarna.

Rapporten förespråkar även närhet till bekvämligheter och tjänster i kombination med delad hastighet för olika transportmedel. Sweco nämner till exempel konceptet 15-minutersstaden, som baseras på tanken att medborgarna ska kunna gå i skolan, ta del av fritidsaktiviteter, arbeta och handla inom gång- eller cykelavstånd från sina hem.

”Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures” är den första i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på ämnet hälsa och välbefinnande i staden, där våra experter belyser specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga hållbar infrastruktur för framtiden.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]