[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 18 maj, 2020

Reformer är grunden för återstart när krisen är över

Nu gäller det att samverka för att skapa goda förutsättningar för en återstart av ekonomin. Det menar Reinhold Lennebo, som i sin ledare av samma anledning också välkomnar utredningen om fri hyressättning i nyproduktion.

Coronapandemin är långt ifrån över. Värst är naturligtvis situationen för alla de som drabbats av sjukdomen och för de som mist en familjemedlem eller vän. Därför är det så viktigt att vi följer myndigheternas råd och rekommendationer för att begränsa smittspridningen och därmed ge sjukvården möjlighet att hantera epidemin.

Förhoppningsvis kommer vi under de kommande veckorna kunna se en avmattning, men det är långt ifrån säkert. Vi kommer få leva länge med de restriktioner som läggs på det sociala livet och de ekonomiska effekter som det för med sig.

[ Annons ]

Men det finns också ljuspunkter mitt under krisen. Regeringen har avsatt cirka fem miljarder kronor i stöd till lokalhyresgäster i utsatta branscher. Även om man kan ha många synpunkter på stödets utformning, vilket vi haft, är det tydligt att det är helt nödvändigt för många lokalhyresgäster och dessutom används det i stor utsträckning.

Den uppföljning som vi på Fastighetsägarna gjorde en vecka efter att innehållet i stödförordningen blev klarlagt visade att över 3 000 avtal tecknats på mindre än en vecka. I dag är den siffran med all säkerhet betydligt högre.

Till det ska också läggas alla de åtgärder som fastighetsägare genomfört redan innan krispaket, som flexibla öppettider, övergång till månads istället för kvartalsinbetalning av hyror och anstånd.

Men vi vet också att coronakrisen inte är något som kan lösas av fastighetsbranschen själv. Här behöver vi gemensamt arbeta och dela på bördan för att ta oss ur krisen. Därför började vi redan i april arbeta för att skapa förutsättningar för förlängda och utökade statliga åtgärder för att stötta lokalhyresgäster inför de kommande kvartalen 2020. För hur mycket vi än försöker gå våra kunder till mötes måste vi också inse att detta inte är en kris som fastighetsbranschen kan lösa på egen hand. Här behöver samhället gå in och stötta. Det är också viktigt att vi inte tappar styrfart och att reformarbetet fortsätter, så att vi kan skapa goda förutsättningar att återstarta vår ekonomi när krisen är förbi.

Det var därför mycket välkommet att regeringen i slutet av april tillsatte den utlovade statliga utredningen om fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. Om reformbehovet var stort redan när januariöverenskommelsen formulerades är behovet av reformer för ökade investeringar en nödvändighet i coronakrisens spår.


Fri hyressättning i nyproduktion ger förutsättningar för att långsiktigt öka byggandet av hyresrätter.

Att komplettera det svenska hyressättningssystemet med fri hyressättning i nyproduktion ger förutsättningar för att långsiktigt öka byggandet av hyresrätter och med den redan pågående utredningen om effektivare hyresförhandlingar har regeringen förutsättningar att skapa helt nya möjligheter på hyresmarknaden.

Den nya lagstiftningen beräknas vara på plats under 2022. Det är något som jag kommer få betrakta från utsidan. Efter 11 år som vd på Fastighetsägarna Sverige är det nu tid för mig att tacka för dessa år och istället trampa nya stigar. Det är dags att lämna över till Anders Holmestig, som tillträder den 1 juni som vd.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

REINHOLD X 3
Ansvar

Branschen visar nu sitt ansvar i samhället!

TACK!
Tack för mig! Det har varit 11 fantastiskt roliga år!

Lycka till!
Anders, lycka till med ett mycket spännande och givande uppdrag!

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]