Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 14 maj, 2020

Över hälften får stöd av fastighetsägare

Restauranger, caféer och hotell har haft det tufft under coronakrisen. Men de har samtidigt fått hjälp av sina hyresvärdar. En undersökning gjord av Fastighetsägarna visar att fler än hälften har fått anstånd med hyresinbetalningen, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av lokalhyran eller tillfälliga hyresrabatter.

Fastighetsägarnas undersökning, där små- och medelstora fastighetsbolag tillfrågats, visar att sex av tio restauranger och caféer, samt fem av tio hotell den 31 mars 2020 inte betalat den sedan tidigare avtalad hyran.
I del flesta av fallen finns en överenskommelse om anstånd med hyran, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av hyran eller tillfälliga hyresrabatter.

– Hotell, restauranger och caféer har drabbats hårt av coronapandemin. Många fastighetsägare stöttar därför sina lokalhyresgäster när det är möjligt genom anstånd med hyran eller tillfälliga hyresrabatter. Det är ett tydligt uttryck för att fastighetsbranschen tar ett stort ansvar för både sina lokalhyresgäster och samhällsutvecklingen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Inom sällanköpshandeln är läget lite annorlunda. De små och medelstora företagen fortsätter att betala avtalad hyra i stor utsträckning, medan vartannat större företag inte mäktar med det, vilket ger ett snabbt och tydliga avtryck i fastighetsbranschen som till 90 procent består av småföretag.

– Varannan småföretagare i fastighetsbranschen bedömer att de kommer få minskade hyresintäkter under nästa kvartal. Det visar att alla delar av samhället påverkas av coronapandemin, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]