Foto: Shutterstock.
Publicerat 5 november, 2020

Omvandling av lokaler till bostäder utreds

Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att se över förutsättningarna för att underlätta att fastigheter för arbete och handel istället ska kunna användas till bostäder.

Mycket talar för att distans- och hemarbete i coronapandemins spår blir ett permanent inslag. Boverket har därför fått i uppdrag av regeringen att snabbutreda hur reglerna i bland annat plan- och bygglagen (PBL) kan bli mer flexibla för att underlätta ombyggnad av kontors- och butikslokaler till bostäder. Regeringens förhoppning är att åtgärderna ska leda till fler bostäder i centrala lägen.

– Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter, säger bostadsminister Per Bolund (MP) 

[ Annons ]

Från Fastighetsägarna är gensvaret positivt.

– Det är bra att regelverket ska bli mer flexibelt, för att underlätta för fastighetsägare att kunna ändra inriktning i en fastighet i takt med att behoven och efterfrågan förändras. Det är både hållbart och nödvändigt. Men vi behöver långsiktiga regelförbättringar som gör det möjligt att ändra inriktning inte bara från kontor och affär till bostad utan generellt, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Dock delar Fastighetsägarnas inte regeringens syn på kontorsmarknadens utveckling.

– Efterfrågan på kontor är stabil och även om hem- och distansarbete kan komma att bli en del av arbetsveckan vet vi att kontoren behövs för att skapa kreativitet, utveckling och företagskultur, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]